Forbehold

Afvisning af kvalificerede ansøgere og aflysning af forløb

Aarhus Universitet forbeholder sig retten til at afvise kvalificerede ansøgere ved manglende kapacitet eller manglende lærerressourcer, samt til at aflyse et modul eller hele uddannelsen, hvis der er for få kvalificerede ansøgere, utilstrækkelige lærerressourcer, eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder (jf. Deltidsbekendtgørelsens §13).

Ændring af deltagerbetaling

Statstilskuddet til deltidsuddannelse fastsættes i finansloven for et år ad gangen (jf. Deltidsbekendtgørelsens §19).

Aarhus Universitet tager derfor forbehold for eventuelle justeringer af deltagerbetalingen efter udløbet af et finansår. Det betyder i praksis og prisen på din uddannelse kan stige i løbet af din studietid.