Ansøgning

Adgangskrav

Der stilles adgangskrav i forbindelse med ansøgning om optagelse til efter- og videreuddannelse.

Ved optagelse til heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid er adgangskravene de samme som til optagelse på heltidsstudiet, dog undtaget kravet om karakterkvotient. Det betyder, at der ved optagelse på udbud på bachelorniveau stilles krav om studentereksamen, hf, hh eller tilsvarende. Er der specifikke krav til niveau i den adgangsgivende eksamen (fx bestemt niveau i et fremmedsprog) skal dette også være opfyldt. I nogle tilfælde kan der dispenseres fra adgangskravene, hvis ansøgeren skønnes at have de nødvendige forudsætninger (kvalifikationer svarende til adgangskravene via gennemført anden uddannelse, eller et antal relevante beståede enkeltfag i en gymnasial uddannelse). Til optagelse til et fag i en kandidatuddannelse stilles krav om forudgående kvalifikationer svarende til de krav der stilles, for at heltidsstuderende kan deltage. Man skal fx have en forudgående teoretisk uddannelse, en afsluttet bacheloruddannelse i et nærmere angivet universtetsstudium, kendskab til specifikke metoder og teorier eller lignende.

Til masteruddannelserne er det generelle adgangskrav en bachelorgrad og minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter endt adgangsgivende eksamen. For en del af masteruddannelserne og enkeltfagene under masteruddannelserne vil der være yderligere specifikke krav, fx niveaukrav i fag i den adgangsgivende eksamen.

Til diplomuddannelser er det generelle adgangskrav to års relevant erhvervserfaring efter en forudgående kort eller mellemlang videregående uddannelse. Der kan desuden være yderligere specifikke krav, fx niveaukrav i fag i den adgangsgivende eksamen.

Bevis på bestået uddannelse, modul eller enkeltfag

Aarhus Universitet udsteder kun eksamensbevis for beståede uddannelser.

Der udstedes ikke beviser for beståede enkeltfag/moduler. Du kan i stedet printe karakterudskrifter heraf via Studerende Selvbetjening.

Ansøgningsfrist

OBS! Der optages ikke længere studerende på uddannelsen

Der er ansøgningsfrist to gange om året.

1. maj til ansøgning om optagelse til efterårssemestre:

15. november til ansøgning om optagelse til forårssemestre.

Senest 6 uger efter ansøgningsfristens udløb udsendes besked til ansøgerne vedrørende optagelse.  I forbindelse med ferier og helligdage, stor søgning eller særlige vilkår for igangsættelse af undervisning, kan der gå længere tid inden du får svar.

Deltagerbetaling

Der opkræves deltagerbetaling i forbindelse med indskrivning til deltidsuddannelse.

Du kan finde oplysninger om priser på uddannelsernes egne sider.

Læs mere om deltagerbetaling