Oral kirurgi

Fakta

Tidspunkt: 20.3 - 24.3 2023 (uge 12)

Tilmeldingsfrist: 20.2 2023

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Varighed: 5 dage

Pris: 2.720 kr.  inkl. 0 % moms

Deltagerantal: Maks. 2

Sprog: Dansk

Beskrivelse

Kurset giver en indføring i mange aspekter af oral kirurgi, herunder implantat-behandling. Efter kurset vil du være i stand til at forberede, assistere og medvirke ved større kirurgiske indgreb i mundhulen.

Indhold

 • Anamnese og forholdsregler ved risikopatienter
 • Mundhulens nerveforsyning og analgesi
 • Tumorer
 • Hospitalsodontologi (f.eks. kirurgi ved større traumer)
 • Præoperative registreringer, herunder røntgenoptagelser
 • Præ- og postoperativ medicinering
 • Operationshygiejne
 • Assistance ved kirurgiske indgreb
 • Kirurgiske indgreb i mundhulen, f.eks.:
  Cyste og rodspidsamputationer
 • Implantatoperationer
 • Parodontaloperationer
 • Information til patienter før og efter kirurgiske indgreb
 • Bortskaffelse af risikoaffald

Målgruppe

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer (begynderniveau).   

Opbygning

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.  

Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på IOOS.

Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen. Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

Fakta

Tidspunkt: 20.3 - 24.3 2023 (uge 12)

Tilmeldingsfrist: 20.2 2023

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Varighed: 5 dage

Pris: 2.720 kr.  inkl. 0 % moms

Deltagerantal: Maks. 2

Sprog: Dansk

Faglige spørgsmål

Dorte Raun

Studieadjunkt

Praktiske spørgsmål og tilmelding