Klinikadministration, løn, regnskab og indberetninger

Fakta

Tidspunkt: 12/6-16/6 2023

Tilmeldingsfrist: 12/5 2023

Varighed: 5 dage

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: 2.720,- DKK  

Deltagerantal: Maks. 2

Beskrivelse

På kurset lærer du at forstå lønregnskab og får kendskab til at udarbejde og opstille regnskaber

Indhold

  • Indbetaling og regnskab med A-skat, AM-bidrag, ATP og pensionsordninger
  • Relevant ansættelsesretlig lovgivning samt ydelsesoverenskomster
  • Bogføringsloven
  • Kontoplanens opbygning
  • Afstemning af kasserapport
  • Resultatopgørelser og balance
  • Årsregnskab
  • Grundlæggende udregning af løn
  • Digitale indberetninger

Målgruppe

Valgfrit specialefag

Opbygning

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.

Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse. (begynderniveau).

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen. 

Kursusmateriale vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på IOOS.

Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.

Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis. 

Fakta

Tidspunkt: 12/6-16/6 2023

Tilmeldingsfrist: 12/5 2023

Varighed: 5 dage

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Pris: 2.720,- DKK  

Deltagerantal: Maks. 2

Faglige spørgsmål

Praktiske spørgsmål og tilmelding