Laboratoriearbejde

Fakta

Tidspunkt: 20.3 - 24.3 2023 (Uge 12)

Tilmeldingsfrist: 20.2 2023

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Varighed: 5 dage

Pris: 2720 kr. inkl. 0 % moms

Deltagerantal: Maks. 2

Beskrivelse

Indhold 

  • Fremstilling og cementering af langtidsprovisorier
  • Individuelle skeer
  • Individuelle skinner, fx bidskinner og blegeskinner
  • Pudsning og polering af proteser
  • Miljø- og sikkerhedsmæssige forholdsregler

Målgruppe

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.

Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau).

Opbygning

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.

Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen.

Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.
Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

Fakta

Tidspunkt: 20.3 - 24.3 2023 (Uge 12)

Tilmeldingsfrist: 20.2 2023

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Varighed: 5 dage

Pris: 2720 kr. inkl. 0 % moms

Deltagerantal: Maks. 2

Faglige spørgsmål

Praktiske spørgsmål og tilmelding