Udvidet radiologi

Fakta

Tidspunkt: 12/6-16/6 2023

Tilmeldingsfrist: 12/5 2023

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Varighed: 5 dage

Pris: 2.720 inkl. 0 % moms

Deltagerantal: Maks. 2

Beskrivelse

Kurset omfatter enorale og ekstraorale specialoptagelser.

Et afsluttet forløb i vinkelhalveringsteknik er nødvendig for at få et fuldt udbytte af kurset.

Indhold 

  • Ekstraorale røntgenoptagelser (OTP, profil, håndrøntgen, kæbeledsoptagelser, frontal røntgenoptagelser).
  • Enorale optagelser (bidplanoptagelser, excentriske optagelser, optagelser med vanskelige hjørnetænder og visdomstænder).
  • Optagelse i forbindelse med implantatbehandling vægtes højt.
  • Metoder til reduktion af de hyppigst forekommende fejl.
  • Optagelse og efterbehandling af digitale røntgenoptagelser.

Målgruppe

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.

Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (rutineret niveau).

Opbygning

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må påregne forberedelse inden undervisningen.

Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen.
Der opkræves betaling for kursusmaterialer, for tiden kr. 100.

Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.

Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

Fakta

Tidspunkt: 12/6-16/6 2023

Tilmeldingsfrist: 12/5 2023

Sted: Vennelyst Boulevard 9, 8000 Aarhus C

Varighed: 5 dage

Pris: 2.720 inkl. 0 % moms

Deltagerantal: Maks. 2

Faglige spørgsmål

Praktiske spørgsmål og tilmelding