Ortodontisk behandling

Fakta

Beskrivelse

Efter kurset kan du på baggrund af teoretisk viden og manuelle færdigheder indsætte og fjerne tandreguleringsapparatur.

Indhold

 • Lovgivning
 • Dentalstadier
 • Okklusionsudvikling
 • Vækst og udvikling
 • Malokklusion - årsager, udvikling og symptomer
 • Vævsreaktioner 
 • Diagnostik og behandlingsplanlægning
 • Specielle røntgenoptagelser og klinisk foto
 • OCR-blanketter
 • Ortodontiske studiemodeller
 • Separation
 • Fast apparatur – påsætning og aftagning
 • Profylakse og sundhedsfremme ved ortodontiske behandlinger
 • Motivation og instruktion af patienten samt information af patient/forældre/pårørende om den ortodontiske behandling

Målgruppe

Kurset udbydes som enkeltfag i den ordinære erhvervsuddannelse til Tandklinikassistent og er tilrettelagt ud fra uddannelsens mål og rammer.

Du deltager derfor sammen med klinikassistentelever, som er under uddannelse (begynderniveau).

Opbygning

Undervisningen er planlagt med stor kursistdeltagelse. Det sker i en blanding af oplæg, øvelser og løsning af opgaver, hvorfor kursisterne må regne med forberedelse inden undervisningen.

Kursusmaterialerne vil enten blive fremsendt til kursisten eller udleveret ved undervisningen på SKT.Ved afslutning af kurserne evalueres efter 7-trins-skalaen.

Ved tilfredsstillende gennemførelse af kurset og en opnået karakter på 02 eller derover udstedes kursusbevis.

Fakta

Faglige spørgsmål

Praktiske spørgsmål og tilmelding