Mistænkelige dødsfald

Kursusbeskrivelse

Efterforskning af mistænkelige dødsfald kræver indsigt i retsmedicinske forhold, såsom viden om læsionstyper, dødstegn, dødsmekanismer og dødsårsager. I den forbindelse kan politiet støtte sig til informationer fra de retslægelige findestedundersøgelser, ligsyn og obduktioner. Kurset vil bl.a. omhandle retsmedicinske undersøgelser af dødsfald ved stump vold, skarp vold, skud, kvælning og drab, hvilket vil sikre et optimalt udbytte af retsmedicinske oplysninger i forhold til politiets undersøgelse af dødsfald.

Formål

Efter kurset vil deltageren have en større indsigt i muligheder og begrænsninger i forhold til de retsmedicinske undersøgelser ved mistænkelige dødsfald.

Undervisningsform

Indlæg og øvelser med udgangspunkt i konkrete problemstillinger.

Deltagerantal

Maksimalt 28 deltagere. Kursusdeltagere fra Nordjyllands Politi, Midt- og Vestjyllands Politi, Østjyllands Politi og Sydøstjyllands Politi har fortrinsret til kurset hvor pladserne vil blive fordelt ligeligt imellem kredsene. Øvrige interesserede kan deltage, hvis der er ledige pladser på kurset.

Målgruppe

Kurset henvender sig til ansvarlige for retslægelige ligsyn, beredskabet, efterforskere og anklagemyndigheden med begrænset viden om retsmedicinske forhold.

Undervisere

Asser H. Thomsen (speciallæge i retsmedicin) har læsionsdokumentation, kvælning og drab som særlige fokusområder. Han har stor erfaring med undervisning og formidling på alle niveauer.

Kurset vil desuden inddrage andre undervisere efter behov.

Foreløbigt program

Retslægelig ligsyn, Retslægelig obduktion, Dødstegn

Læsionstyper:

  • Stump vold, Kvælning
  • Skarp vold, Skud, Andet
  • Findestedundersøgelse og drab
  • Casebaseret gennemgang af dagens emner          

Fakta

Tidspunkt:
Onsdag den 04.12.2024, kl. 9.00 - 15.30

Sted: 
Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet
Palle Juul-Jensens Boulevard 43 (Indgang D2 på Aarhus Universitetshospital)
8200 Aarhus N

Pris: 
Kurset er gratis for ansatte ved dansk politi.
For øvrige deltagere er kursusgebyret 2.500 kr. ekskl. moms.
Prisen er inklusiv undervisningsmateriale og forplejning.

Tilmeldingsfrist:
04.10.2024
Oplys navn, kontaktoplysninger (e-mail adresse), evt. politikreds

Sprog:
Dansk

Kursusbevis:  
Deltagerne får udleveret kursusbevis, når kurset er gennemført.