Årets Lassen-pris går til Jens Sandahl Christiansen

Professor og overlæge fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, Jens Sandahl Christiansen har netop modtaget Niels A. Lassen prisen 2014. Prisen modtager han for sin forskning i diabetes og væksthormoner.

Gennem de sidste 30 år har Jens Sandahl Christiansen blandt andet undersøgt de kliniske konsekvenser af væksthormon-mangel og effekten af vækstfremmende hormoner.
Gennem de sidste 30 år har Jens Sandahl Christiansen blandt andet undersøgt de kliniske konsekvenser af væksthormon-mangel og effekten af vækstfremmende hormoner.

Det er 16. gang, at Niels A. Lassen prisen bliver uddelt, og i år går den altså til en forsker for AU og AUH. Jens Sandahl Christiansen har i sin forskning koncentreret sig om to hovedområder, nemlig diabetes og væksthormoner.

Gennem de sidste 30 år har han blandt andet undersøgt de kliniske konsekvenser af væksthormon-mangel og effekten af vækstfremmende hormoner. Jens Sandahl Christiansen og hans kollegaer var således de første, som introducerede daglige injektioner i behandlingen væksthormon-mangel, og gennemførte også det første placebokontrollerede studium af effekten af vækstfremmende hormoner hos voksne.

Jens Sandahl Christiansen er professor ved Aarhus Universitet og overlæge ved Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA på Aarhus Universitetshospital.
Han er tillige Fellow ved Royal College of Physicians i Irland og æresmedlem af Polish Endocrine Society.

Prisen, der bliver uddelt af Niels A. Lassen fonden, blev etableret i 1999 til minde om professor, overlæge, dr. med. Niels A. Lassen (1926-1997), som var en af det 20. århundredes mest betydningsfulde hjerne- og kredsløbsforskere i Danmark.

Prisoverrækkelsen fandt sted mandag den 8. december 2014, hvor Jens Sandahl Christiansen også holdte et foredrag med titlen ’Væksthormon - et fascinerende hormon med et forkert navn’.

Yderligere oplysninger

Klinisk professor Jens Sandahl Christiansen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling MEA
Direkte telefon: 7846 2013
jsc@clin.au.dk