Aarhus Universitet får ny doktor i immunologi

Thomas Vorup-Jensen har netop forsvaret sin doktorafhandling om immunsystemets molekylære mekanismer. Afhandlingen åbner op for en bedre forståelse af de mekanismers bidrag til sygdom og diagnostik af sygdomme, der har med immunsystemet at gøre.

Et stigende antal patienter bliver ramt af kronisk betændelse. Thomas Vorup-Jensens doktordisputats forsøger at afklare basale mekanismer i immunsystemet, og årsagerne til betændelsen. Blandt andet har forskningen fokuseret på behandling af multipel sclerose og immunsystemets respons ved ledbetændelse.
 
”Behandling af sygdomme med kroniske betændelsestilstande kan i dag foretages ved at blokere visse proteiners binding til deres mål - specielt proteiner på overfladen af celler i immunsystemet. Proteiner i immunsystemet kan også binde til nanopartikler, hvilket eksempelvis kan ødelægge virkningen af visse typer af nanomedicin,” forklarer Thomas Vorup-Jensen.

Han understreger, at mere viden om bindingsmekanismerne således er central for at designe bedre stoffer til at behandle patienter.

Bedre muligheder for at diagnosticere

Ifølge Thomas Vorup-Jensen kan relativt simple biofysiske metoder anvendt i analysen af patientprøver give ny viden om, hvordan strukturen af proteiner bliver forandret. En forandring, der sker som en del af aktiveringen af immunsystemet. 

”Ved at afdække de betændelsesskabende mekanismer på molekylært niveau, har vi bedre muligheder for at diagnosticere og på sigt forbedre behandlingen af sygdomme, som er relateret til immunsystemet,” siger han.

Thomas Vorup-Jensen har tidligere været ansat som Research Fellow ved Harvard Medical School i Boston og bor nu i Aarhus, hvor han er ansat ved Aarhus Universitet. Han er medlem af Det Lærde Selskab og American Association for Immunology. I sin fritid er han medlem af bestyrelsen for Aarhus Musikforening og aktiv sanger i Notakoret.

Forsvaret for doktordisputasen fandt sted fredag den 5. september 2014 på Aarhus Universitet. Titlen på disputatsen er "On the roles of polyvalent binding in immune recognition: perspectives in the nanoscience of immunology and the immune response to nanomedicines."

Yderligere oplysninger 

Professor Thomas Vorup-Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Direkte telefon: 8716 7853
Mobiltelefon: 2148 9781
vorup-jensen@biomed.au.dk