Aarhus Universitet lancerer nyt forskningsprogram i mentale lidelser

De store visioner stod i kø hos oplægsholderne, da Aarhus Universitet tirsdag den 21. maj 2013 lancerede det nye forskningsprogram MEPRICA. Programmet skal se nærmere på diagnosticering og behandling af voksne med psykiske lidelser og støttes med 16 millioner kroner af Lundbeckfonden.

Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation
Foto: Lise Balsby/AU Kommunikation

Forskere og samarbejdspartnere var mødt talstærkt op i Søauditorierne, da det hidtil største forskningsprojekt af sin art herhjemme – MEPRICA – blev skudt i gang på Aarhus Universitet den 21. maj 2013. Mental Health in Primary Care (MEPRICA) er navnet på det forskningsprogram, der over de næste fem år skal kortlægge, hvordan vi kan forbedre de praktiserende lægers diagnosticering og behandling af patienter med både psykiske og fysiske lidelser.

Den praktiserende læge spiller en afgørende rolle for de mange danskere, der hvert år søger hjælp på grund af psykiske lidelser – specielt for de patienter, der samtidig lider af to eller flere fysiske sygdomme. Alligevel ved vi meget lidt om, hvordan disse patienter skal behandles, og hvorfor denne gruppe lever et kortere liv end andre. Det skal forskerne i MEPRICA nu råde bod på.

Allan Flyvbjerg, sundhedsdekan på Health ved Aarhus Universitet, var tydeligt begejstret over at kunne klippe startsnoren for det nye forskningsprogram. Han benyttede lejligheden til at rette en stor tak til Lundbeckfonden, som har gjort det muligt at opprioritere forskningen i mentalt helbred og multisygdom.

”Jeg er pavestolt over, at Aarhus Universitet har så dygtige forskere og så enestående et miljø, at vi kan være med til at løse de vigtige sundheds- og samfundsmæssige udfordringer, der følger de – ofte tabubelagte – mentale lidelser. Jeg er stolt over, at Lundbeckfonden igen vælger at støtte forskningen her i Aarhus. At man i fonden ikke går op i øst og vest, men bedst. Det giver os fantastiske muligheder,” lød det fra dekanen.

Lundbeckfondens administrerede direktør, Christian Dyvig, skitserede i sit oplæg den grundige udvælgelses­proces for de forskningsprojekter, som fonden vælger at støtte. En naturlig del af udvælgelsen er at stille krav. MEPRICA har blandt andet været igennem et såkaldt ”peer review”, hvor højt estimerede udenlandske eksperter har vurderet den faglige tyngde af forskningen.

”Vi ønsker at sikre, at det kun er de absolut bedste projekter, der slipper gennem nåleøjet. At det ikke er muligt at lave noget bedre i resten af verden. Overliggeren er sat højt, men MEPRICA kan opfylde kravene,” sagde Christian Dyvig.

Patienterne skal have flere gode leveår

Anne Jastrup, koncerndirektør i Region Midtjylland, hilste også det nye initiativ velkommen, da hun skitserede psykiatriens aktuelle udfordringer i den midtjyske region.

”I Region Midtjylland har vi i de seneste år været meget optaget af ulighed i sundhed. Den kommer blandt andet til udtryk ved, at psykiatriske patienter i gennemsnit lever 15-20 år kortere end resten af befolkningen. Cirka 60 % af disse dødsfald skyldes somatiske livsstilssygdomme, og det kalder på, at vi i alle dele af sundhedsvæsnet gør en markant indsats på dette område. Vi skal finde bedre veje gennem systemet for patienterne ? og vi skal udforske ”one size fits all”-modellen,” sagde Anne Jastrup.

Anne Jastrup understregede, at ingen større nye sundhedsbyggerier i den midtjyske region er ”stand alone”-projekter med fokus alene på psykiatrien. Integration og nærhed til resten af sundhedssektoren er et grundprincip. En samlet indsats, der kan give bedre metoder til opsporing, diagnostik og behandling af patienter med både psykisk og fysisk sygdom i almen praksis, vil spare sundhedsvæsnet for millioner ? og vigtigst af alt vil en styrket indsats på området give patienterne flere gode leveår.

Multisygdom – en stor udfordring i samfundet

En af de største udfordringer for det moderne sundhedsvæsen er multisygdom ? at patienten har flere kroniske sygdomme på samme tid ? specielt hvis det drejer sig om både psykiske og fysiske lidelser. Det var et af omdrejningspunkterne i oplægget fra professor Mogens Vestergaard, forskningsleder i MEPRICA.

Han fastslog, at der er behov for meget mere viden om årsagerne til og konsekvenserne af multisygdom, før vi kan etablere effektiv forebyggelse og behandling – en viden, der skal indsamles hos lægerne i almen praksis, fordi forskningsresultater fra de specialiserede afdelinger på sygehusene ikke nødvendigvis kan overføres til patienterne i almen praksis.

”Vi vil kombinere unikke data fra nationale registre og kliniske databaser med data fra almen praksis. Og det er nyt. Alle vore data bliver samlet i en helt ny database, som vi er ved at etablere. Det betyder, at vi for første gang får et samlet billede at arbejde med,” lød det fra Mogens Vestergaard.

Fire forskningslinjer med særlige vinkler

MEPRICA er et tæt samarbejde mellem forskere på Health og Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet og Forskningsenheden for Almen Praksis. Holdet er organiseret i et tværgående team og fire forskningslinjer ? også kaldet ”work packages” ? med hver sit særlige fokus:

  • Bedre diagnose og monitorering af angst og depression (WP1) – herunder Sundhedsmappen.dk ? under ledelse af seniorforsker Kaj Sparle Christensen.
  • Behandling af psykiske lidelser (WP2) under ledelse af professor Erik Thorlund Parner.
  • Mentalt helbred og multisygdom (WP3) under ledelse af professor Mogens Vestergaard.
  • Årsager til øget dødelighed for svært psykisk syge (WP4) under ledelse af seniorforsker Thomas Munk Laursen.

Det tværgående team ledes af lektor Bodil Hammer Bech. Teamet skal fokusere på etablering af den nye forskningsdatabase ”the Primary Care Research Database”, som skal danne grobund for unikke studier inden for almen medicin. Det forventes, at resultaterne på længere sigt kan være med til at forbedre diagnostik og behandling af patienter med både psykiske og fysiske lidelser.

Se fotos fra lanceringsarrangementet


Fakta om MEPRICA

  • MEPRICA står for Mental Health in Primary Care.
  • Det nye forskningsprogram er den første samlede indsats, som fokuserer på psykiske lidelser hos voksne i almen praksis.
  • Lundbeckfonden har bevilget 16 millioner kroner til programmet over en femårig periode.
  • Programmet er et samarbejde mellem Forskningsenheden for Almen Praksis i Aarhus og Aarhus Universitet.
  • Programmet samler forskere på tværs af Aarhus Universitet og ledes af professor Mogens Vestergaard, Forskningsenheden for Almen Praksis og Institut for Folkesundhed.

Yderligere oplysninger

Speciallæge, professor, ph.d. Mogens Vestergaard
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og Forskningsenheden for Almen Praksis
Direkte telefon: 2343 9990
mogens.vestergaard@alm.au.dk

Forskningschef Anne-Marie Engel
Lundbeckfonden
Telefon: 3912 8000
ame@lundbeckfonden.com