Aarhus Universitet søsætter ny kandidatlinje i rehabilitering

Landets første kandidatlinje i rehabilitering slår dørene op til sommer, når Aarhus Universitet udbyder en ny linje på deres sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Her kan bl.a. sygeplejersker, ergoterapeuter og fysioterapeuter bygge en akademisk uddannelse oven på deres professionsbachelor.

De studerende bliver bl.a. undervist i metoder til sundhedsvidenskabelig forskning.
De studerende bliver bl.a. undervist i metoder til sundhedsvidenskabelig forskning.

Rehabilitering indgår i stigende grad i dansk lovgivning som for eksempel i Serviceloven og Sundhedsloven. Det stiller krav om øget samarbejde mellem flere forskellige fagfolk og øger behovet for forskning på området. Derfor opretter Aarhus Universitet nu en rehabiliteringslinje på den allerede eksisterende sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

”Der har været en meget stor udvikling inden for rehabilitering i Danmark de sidste 5-10 år. Vi ser et behov for metodestærke praktikere, der kan arbejde systematisk og evidensbaseret med nye indsatser i sundhedsvæsenet,” fortæller Thomas Maribo, der er klinisk lektor på Aarhus Universitet og ansvarlig for den nye linje i rehabilitering.

Uddannelsen skal klæde de studerende på til at varetage udviklings- og forskningsopgaver inden for rehabilitering i både den private og offentlige sektor samt til at kunne undervise.

Behov for mere forskning

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse fokuserer på at arbejde tværfagligt med udgangspunkt i problemstillinger, man kender fra klinikken, og på at træne de studerende i videnskabelige forskningsmetoder.

”Forskningen i rehabilitering er mangelfuld i dansk kontekst. KL og kommunerne ønsker, at der satses mere på forskning i de nære sundhedsydelser, eksempelvis rehabilitering, for at sikre, at borgerne får den bedste indsats. Med en linje i rehabilitering uddanner vi kandidater, der er skræddersyet til forskning og udvikling i kommunal kontekst,” uddyber Thomas Maribo. 

Nuværende uddannelse fortsætter

Den nuværende sundhedsfaglige kandidatuddannelse, som Aarhus Universitet har udbudt i 17 år, fortsætter, men kan nu tones i to forskellige retninger i form af linjer. Udover rehabiliteringslinjen findes også prioriteringslinjen, som har fokus på prioritering i sundhedsvæsenet. Her bliver de studerende klædt på til at kunne udarbejde beslutningsoplæg til beslutningstagere i sundhedsvæsenet, hvor forhold angående effekten, patienten, organisationen og økonomien bliver analyseret. Størstedelen af kandidatuddannelsen er fælles for de to linjer.

Sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt andre sundhedsfaglige professionsbachelorer har adgang til begge linjer på uddannelsen. Yderligere oplysninger om uddannelsen og dens adgangskrav, indhold og jobmuligheder kan findes på Aarhus Universitets studieguide.


Om uddannelsen

  • Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse kan nu tones i to forskellige retninger i form af linjer.
  • Den nye linje har navnet ”Rehabiliteringslinjen – komplekse interventioner og tværsektorielt samarbejde”
  • Den anden linje hedder ”Prioriteringslinjen – vurdering af tiltag i sundhedsvæsenet”. Indholdet på denne linje ligner den nuværende sundhedsfaglige kandidatuddannelse.
  • Størsteparten af kandidatuddannelsen er fælles for de to linjer.
  • Uddannelsen tager to år, og undervisningen foregår på Aarhus Universitet.
  • Der optages ca. 25 studerende om året på hver linje.
  • Begge linjer på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse har ansøgningsfrist den 1. april 2015 og skal søges enkeltvist.
  • Undervisningen begynder i september 2015. 

Yderligere oplysninger

Uddannelsesleder for den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Christina Catherine Dahm
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Direkte telefon: 8716 7969
ccd@ph.au.dk