ACTIVE institute får ny direktør

Gitte Graverholt er kvinden, der fra september står i spidsen for ACTIVE institute. Instituttet er støttet af Aarhus Universitets projekter inden for videnudveksling.

Gitte Graverholt har senest arbejdet i Frankrig. Nu kommer hun til at stå i spidsen for ACTIVE institute i Aarhus.
Gitte Graverholt har senest arbejdet i Frankrig. Nu kommer hun til at stå i spidsen for ACTIVE institute i Aarhus.

1. september 2013 tiltræder den nye direktør stillingen på ACTIVE institute. 47-årige Gitte Graverholt skal sikre ACTIVE institutes fortsatte virke som brobygger mellem forskning, erhvervsliv og samfund ved at skabe innovation inden for sport, fysisk aktivitet og sundhedsfremme.

”Jeg ser frem til fortsat at udvikle det gode initiativ, som jeg mener, ACTIVE institute er. Et stærkere og tættere samarbejde til AU er en af forudsætningerne for at kunne introducere og bruge den forskningsbaserede viden i samarbejder mellem erhvervslivet, offentlige institutioner og organisationer, hvor projekternes formål er at skabe innovation inden for sport, fysisk aktivitet og sundhedsfremme. Det gælder både nationalt og internationalt,” siger Gitte Graverholt, der kommer fra en stilling som hydration science & communication group manager hos Danone R&D i Frankrig.

Hun glæder sig til at kigge nærmere på de projekter og aktiviteter, som allerede er i gang på ACTIVE institute.

”Jeg ser frem til at høre tanker og idéer fra både medarbejdere og ACTIVE institutes samarbejdspartnere for at kunne udarbejde og implementere en solid plan for, hvordan vi bedst udnytter vores fulde potentiale”, fortæller Gitte Graverholt.

Direktør med bredt kendskab

Med ansættelse af den nye direktør, har ACTIVE institute fået en person, der både kender forskningsverden, kultur og arbejdsmetoder, og som har solid erfaring fra det kommercielle liv. Hun ved derfor, hvilke værdier der tæller i forretningsverden.

”ACTIVE er det synlige kontaktpunkt og den enhed, som kan skabe forbindelser og samarbejde mellem parterne. Jeg synes, ACTIVE institute med ansættelsen af Gitte Graverholt nu er godt rustet til at varetage denne særlige opgave,” siger bestyrelsesformand for ACTIVE institute og prodekan for videnudvekling på Aarhus Universitet, J. Michael Hasenkam.

Han glæder sig over det fortsatte, tætte samarbejde med Aarhus Universitet.

”Det er vigtigt, at universitetet kan bidrage med forskningsbaseret viden i et spændende samspil mellem forskere, virksomheder, foreninger, myndigheder etc. Og der er allerede perspektivrige projekter i gang, så ACTIVE starter langt fra på bar bund, og vi har en række meget engagerede og dygtige medarbejdere til at tage sig af opgaverne,” siger J. Michael Hasenkam.

ACTIVE institute er fysisk placeret på Aarhus Universitet under Institut for Folkesundhed, Sektion for Idræt, og har tætte relationer dertil.

Yderligere oplysninger

Professor og prodekan for videnudveksling J. Michael Hasenkam
Aarhus Universitet, Health
Direkte telefon: 8715 2007
Mobil: 4091 3616
hasenkam@sun.au.dk

Direktør Gitte Graverholt
ACTIVE institute
Mobil: 2270 7480
gg@activeinstitute.dk


Om ACTIVE institute

ACTIVE institute blev i 2008 etableret som en erhvervsdrivende forening, der har til formål – gennem innovation, videnudveksling og forskning inden for området fysisk aktivitet – at bidrage til befolkningens forbedrede livskvalitet.

ACTIVE institute fungerer som matchmaker mellem erhvervsliv, organisationer og institutioner med interesse og forretningsmæssig fokus på området. Aarhus Universitet bidrager økonomisk til foreningen.

Læs mere på ACTIVE institutes hjemmeside.