Antidepressiv medicin øger ikke risiko for autisme

En stor dansk undersøgelse viser, at gravides brug af antidepressiv medicin ikke øger risikoen for at få børn med autisme. Undersøgelsen tilbageviser dermed tidligere studier, der har påvist en sammenhæng.

Flere og flere kvinder tager antidepressiv medicin under graviditeten.
Flere og flere kvinder tager antidepressiv medicin under graviditeten.

Ny forskning kan ikke påvise en nær sammenhæng mellem brug af antidepressiv medicin - de såkaldte SSRI-præparater - i løbet graviditeten og risikoen for at få et barn med autisme:

”Flere og flere kvinder får antidepressiv medicin, mens de er gravide. Og et stigende antal børn får konstateret autisme. Det har givet anledning til bekymring for en eventuel sammenhæng. Vores undersøgelse kan i modsætning til andre mindre studier ikke påvise, at der er øget risiko for at fået et barn med autisme forbundet med at tage antidepressiv medicin under graviditeten,” siger ph.d. Jakob Christensen, forsker ved Aarhus Universitet og afdelingslæge ved Aarhus Universitetshospital.

Tidligere forskning har vist, at gravide der tager antidepressiv medicin har op til fem gange så stor risiko for at få et barn med autisme. 

Største undersøgelse af sammenhæng

Jakob Christensen og hans kolleger fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har i et stort registerstudie fulgt mere end 600.000 danske børn født i perioden 1996-2006. Undersøgelsen er den hidtil største af sammenhængen mellem antidepressiv medicin under graviditeten og autisme.

Resultatet af den danske undersøgelse var i første omgang, at der er godt to procents risiko for at få et barn med autisme for gravide, der tager antidepressiv medicin under graviditeten. For kvinder der ikke tager antidepressiv medicin under graviditeten er risikoen 1,5 procent. Men forskerne analyserede også søskende og forældrenes psykiatriske diagnoser. Og når der tages højde for disse, viser risikoen sig at være minimal:

 ”Vi ved fra tidligere undersøgelser, at der er en forhøjet risiko for blandt andet autisme, hvis forældrene har en psykiatrisk diagnose som depression. Men vi kan ikke påvise, at det yderligere forhøjer risikoen, hvis moderen har fået recept på antidepressiv medicin under graviditeten.” siger Jakob Christensen og tilføjer:

 ”Ved at analysere data for søskende kan vi se, at risikoen for at få et barn med autisme er stort set den samme uanset, om moderen tager antidepressiv medicin eller ej i løbet af graviditeten, ”

 Forskerne kan dermed ikke påvise, at medicinen er skyld i autisme hos børn.

 Vigtig viden

Mange kvinder får udskrevet antidepressive præparater af deres praktiserende læge. Forsker i almen medicin, Mogens Vestergaard, mener, at undersøgelsen også er vigtig viden for praktiserende læger:

”De fleste, der får SSRI-præparater, får dem gennem deres praktiserende læge, og det gjaldt også for 80 procent af de kvinder, der i studiet fik antidepressiv medicin. Undersøgelsens resultater er selvfølgelig vigtig viden for de praktiserende læger, der i hverdagen møder gravide, der er nervøse for konsekvenserne af at tage antidepressive medicin under graviditeten,” siger professor Mogens Vestergaard fra Aarhus Universitet.

Forskerne understreger, at der kan være andre risici forbundet med at tage antidepressiv medicin under graviditeten. Man skal derfor under alle omstændigheder kontakte sin læge, hvis man er i medicinsk behandling og overvejer at blive gravid, så man kan få den bedst mulige rådgivning.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det internationalt anerkendte tidsskrift Clinical Epidemiology.


 

Fakta om undersøgelsen

 

  • Forskerne har via CPR-registrene fulgt alle danske børn født mellem 1996-2006.
  • I alt 655.615 børn har deltaget.
  • 8.833 børn var udsat for antidepressiv medicin i graviditeten.
  • I perioden fra 1996-2006 steg antallet af gravide, der tog antidepressiv medicin, fra 0,5 procent til 2,5 procent.

Download

Læs den videnskabelig artikel her

 


Yderligere oplysninger

Afdelingslæge, ph.d. Jakob Christensen
Aarhus Universitet, Institut for Kliniske Medicin og 
Aarhus Universitetshospital, Neurologisk Afdeling
Telefon: +45 6086 5899
jakob@farm.au.dk

Overlæge Merete Juul Sørensen
Tlf: 78473118
Aarhus Universitetshospital, Børne- og Ungepsykiatrisk Center

Professor, speciallæge i almen medicin Mogens Vestergaard
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Telefon: +45 2343 9990
mogens.vestergaard@alm.au.dk