Bevilling støtter forskning i depression

Lektor Ove Wiborg fra Aarhus Universitet har modtaget 100.000 kr. fra Riisfort Fonden til sin forskning i depression.

Ove Wiborg undersøger de biologiske og miljømæssige faktorer, der gør, at et depressionsforløb udvikler sig.
Ove Wiborg undersøger de biologiske og miljømæssige faktorer, der gør, at et depressionsforløb udvikler sig.

15-20 procent af befolkningen oplever på et tidspunkt i livet at gå gennem et depressionsforløb. Ove Wiborg undersøger de biologiske og miljømæssige faktorer, der spiller ind, når lidelsen udvikler sig. Det er denne forskning, som Riisfort Fonden har støttet med 100.000 kr.

”Bevillingen fra Riisfort Fonden styrker fremgangen i forskningsprojektet. Pengene går til indkøb af udstyr og til at dække løbende driftsudgifter, hvilket fremmer udviklingen i projektet,” siger Ove Wiborg.

Forskningen skal hjælpe til at udvikle nye og bedre behandlingsformer til patienter, der får en depression. På længere sigt håber Ove Wiborg, at de nye behandlingsprincipper bliver implementeret i sundhedssektoren og behandlingssystemet.

Stress kan føre til depression

Stress er ofte en vigtig faktor, når en depression udvikler sig. I forskningsprojektet undersøger Ove Wiborg, hvordan rotter reagerer, når de udsættes for kronisk mild stress og dette bruges som depressionsmodel.  Forskeren beskriver dyrenes adfærd og undersøger nervesystemet i hjernen gennem scanningsstudier og ved hjælp af histologiske metoder, der belyser de mikroskopiske sammensætninger i dyrenes væv.

”Vi undersøger de biologiske og miljømæssige faktorer, der gør, at et depressionsforløb udvikler sig. Når vi får en bedre forståelse af faktorerne, øger det chancerne for, at vi kan udvikle nye og bedre behandlingsprincipper for patienter med depression,” siger Ove Wiborg.

Yderligere oplysninger

Lektor Ove Wiborg
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Translational Neuropsychiatry Unit
Direkte telefon: 7847 1280
Mobiltelefon: 2512 5546
ove.wiborg@clin.au.dk