Cancernetværket på Health inviterer til Kræftforskningsaften 2024

Den banebrydende kræftforskning er i højsædet, når Det Translationelle Cancernetværk på Health inviterer patienter, pårørende, politikere, borgere samt erhvervslivet til Kræftforskningsaften 2024. Du er også velkommen.

Professor Martin Roelsgaard Jakobsen og klinisk lærestolsprofessor Signe Borgquist er forpersoner for Det Translationelle Cancernetværk på Health.
Professor Martin Roelsgaard Jakobsen og klinisk lærestolsprofessor Signe Borgquist er forpersoner for Det Translationelle Cancernetværk på Health.

Nu har du en helt unik mulighed for at møde dem, der har fingeren på pulsen inden for kræftforskning og behandling. Til Kræftforskningsaften 2024 kan du opleve en perlerække af inspirerende foredrag fra forskere på Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital samt repræsentanter fra Kræftens Bekæmpelse.

Målet er at sætte fokus på noget af den banebrydende kræftforskning, der bliver udført i Aarhus, og arrangørerne håber, at aftenen vil fremme og inspirere til dialog mellem forskere, sundhedsprofessionelle, patientforeninger og offentligheden.

Kræftforskningsaften 2024

Tirsdag d. 28. maj 2024

Kl. 18:15-22:00.

Søauditorierne, Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus

Du kan tilmelde dig Kræftforskningsaften 2024 efter ’først-til-mølle’-princippet på universitetets hjemmeside frem til d. 20. maj.

Deltagere vil på aftenen få førstehåndsviden om, hvordan forskning bliver til og overført fra laboratoriet til patienternes aktuelle situation. Det Translationelle Cancernetværk håber at se dig til en aften sammen med nogle af de skarpeste hjerner inden for kræftforskning i Aarhus.

Til Kræftforskningsaften 2024 kan du blandt andet blive klogere på:

  • Overvægt, folkesundhed og kræftforebyggelse
  • Hvordan nye lægemidler og teknologier kan hjælpe med at overkomme resistens ved strålebehandling
  • Hvilken rolle tarmen og immunsystemet spiller for behandling med immunterapi.

Du kan se hele programmet på universitetets hjemmeside her.

Til Kræftforskningsaften 2024 kan du blandt andet møde:

  • Dekan Anne-Mette Hvas fra Health
  • Forpersonerne for Det Translationelle Cancernetværk – professor Martin Roelsgaard Jakobsen fra Institut for Biomedicin og klinisk lærestolsprofessor Signe Borgquist fra Institut for Klinisk Medicin og Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
  • Klinisk professor og overlæge Christian Lodberg Hvas fra Institut for Klinisk Medicin og Afdeling for Lever-, Mave- og tarmsygdomme på Aarhus Universitetshospital.
  • Lektor og overlæge Britt Elmedal Laursen fra Institut for Klinisk Medicin og Institut for Biomedicin samt Molekylær Medicinsk Afdeling/Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital.
  • Koordinator for Navigatører for kræftpatienter Jette Lyngholm fra Kræftens Bekæmpelse

Kræftforskningsaften 2024 er støttet af Danish Life Science Cluster, medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og tilrettelagt i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse.

Kontakt

Netværkskoordinator Anja P. Einholm
Aarhus Universitet, Administrationscenter Health - Fakultetssekretariatet
Telefon: 93 50 84 08
Mail: ape@au.dk