Dansk Center for Partikelterapi bliver billigere end antaget

Dansk Center for Partikelterapi kom i dag et skridt videre, da Varian Medical Systems blev udpeget til at levere udstyr og service til anlægget. Prisen for udstyr og service er en tredjedel lavere end oprindeligt budgetteret.

Etableringen af Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus er rykket et skridt nærmere med valget af leverandør til udstyret. (Grafik: Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital (DNU))
Etableringen af Dansk Center for Partikelterapi i Aarhus er rykket et skridt nærmere med valget af leverandør til udstyret. (Grafik: Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital (DNU))

Fristen er udløbet – alle bud er gransket i mindste detalje, og vinderen fundet: Varian Medical Systems har vundet med det mest fordelagtige tilbud på at levere udstyr og service til Dansk Center for Partikelterapi (DCPT). Den samlede sum for udstyr, installation og 10 års fuld service beløber sig til omkring 420 millioner kroner, hvilket er 200 millioner kroner billigere end oprindeligt budgetteret. 

Det nationale center skal fra 2018 behandle kræftpatienter fra hele Danmark. Alle danske børn med kræft vil kunne få deres strålebehandling på det nye center. Det samme gælder voksne patienter med kræft i hjernen eller kræft tæt på hjerne eller rygmarv.

”Vi har et sted at bygge, vi har et højt kvalificeret forskningsmiljø og nu også en kontrakt med et højt specialiseret firma, der kan levere den teknik, der har den krævede høje kvalitet. Det tager form, og det bliver fantastisk, når vi om tre år kan behandle den første patient,” siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S).

Verdens største leverandør

Varian Medical Systems er verdens største leverandør af udstyr til stråleterapi og har bygget anlæg til protonterapi i Tyskland, USA, Rusland og Saudi-Arabien.

Et center for partikelterapi er så komplekst, at hver enkelt anlæg designes og bygges efter præcist specificerede behov. Det betyder dels, at bygningen omkring acceleratoren først kan tegnes, når det eksakte udstyr er kendt. Dels, at der er udsigt til et meget langvarigt samarbejde mellem leverandør og kunde.

”Derfor har vi også været meget opmærksomme på den langsigtede økonomi i det vindende tilbud, og vi er selvsagt meget tilfredse med, at prisen ligger under budgettet,” forklarer Bent Hansen.

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har doneret 250 millioner kroner til indkøb af udstyret.

”Fonden er selvsagt tilfreds med, at der er fundet en kompetent leverandør, der kan levere den ønskede vare til en attraktiv pris,” udtaler A.P. Møller Fondens direktør, Henrik Tvarnø.

”Men vi er om muligt endnu mere tilfredse med den yderst professionelle måde, som hospitalet, regionen og universitetet har tilrettelagt og gennemført udvælgelsesprocessen på,” fortsætter direktøren.

Bedre kræftbehandling

På Aarhus Universitet glæder sundhedsdekan og professor Allan Flyvbjerg sig over, at man med valg af det tekniske udstyr er kommet et stort skridt videre i planlægningsfasen.

”Ud over at det nationale kræftbehandlingsanlæg vil kunne tilbyde danske kræftpatienter en mere skånsom behandling end i dag, vil centret også - igennem forskning og uddannelse - kunne vil bidrage til, at vi i de kommende årtier kan tilbyde danske kræftpatienter en yderligere forbedret kræftbehandling.”

Selv om det vindende bud fra Varian Medical Systems er billigere end budgetteret, garanterer cheffysiker på Aarhus Universitetshospital Ole Nørrevang for kvaliteten.

”Vi har fået tre meget kompetente tilbud på udstyret. Men tilbuddet fra Varian Medical Systems er det bedste på flere områder. Vi får udstyr, der sikrer, at behandlingen af kræftpatienterne får den bedste kvalitet, og jeg er sikker på, at vi får et frugtbart samarbejde omkring driften og om den teknologiske udvikling af behandlingerne,” siger cheffysiker Ole Nørrevang.

Efter planen bliver der støbt fundament under Dansk Center for Partikelterapi i oktober 2015, og installation af udstyret starter i 2016.


Læs mere

Læs om partikelterapi på projektets hjemmeside www.partikelterapi.dk

Se også oversigt over milepæle


Yderligere oplysninger

Aarhus Universitet, sundhedsdekan Allan Flyvbjerg, tlf. 5177 9548

Region Midtjylland, regionsrådsformand Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707

Aarhus Universitetshospital, cheffysiker, Ole Nørrevang, tlf. 2117 4193