Fem Health-forskere får godt 25 mio. kr. til neuro-forskning

Tre forskere fra Biomedicin, en fra Folkesundhed og en forsker fra Klinisk Medicin modtager i år Ascending Investigator-bevillinger fra Lundbeckfonden. Bevillingerne skal styrke forskningen inden for det neurovidenskabelige felt og behandlingen af sygdomme relateret til nervesystemet.

Cecilia Ramlau-Hansen, Yonglun Luo, Sune Jespersen, Stephan Lange og Marina Romero-Ramos. Foto: Simon Fischel, AU Health m.fl.

Ascending Investigator-bevillingerne er målrettet etablerede og talentfulde forskere på danske universiteter og hospitaler. På Health får følgende forskere i år hver en bevilling på ca. fem mio. kr.:

Professor Cecilia Ramlau-Hansen, Institut for Folkesundhed, får 4.999.720 kr. til projektet ’Pubertal development and mental health’:

I projektet skal Cecilia Ramlau-Hansen via registre studere en kohorte på 16.000 unge for at undersøge, om ændringer i puberteten har betydning for den mentale sundhed hos unge: Om der er en sammenhæng mellem pubertetsforstyrrelser og udvikling af psykisk sygdom som depression, angst, stress, spiseforstyrrelser, risikoadfærd og bevidst selvskade.

Professor Sune Jespersen, Institut for Klinisk Medicin – Center for Funktionelt Integrativ Neurovidenskab (CFIN), modtager 4.623.383 kr. til projektet ’NeuroScope: Non-invasive mapping of early cellular changes in ALS’:

Sune Jespersen vil i sit projekt udvikle en ny state-of-the-art metode, der kan afsløre tidlige celleforandringer i den neurodegenerative sygdom ALS. Det gør han ved hjælp af MRI-scanning og 3D-mapping af hjernevæv. Den nye metode skal være med til at udvikle en bedre og mere differentieret diagnostik af sygdommen.

Lektor Marina Romero-Ramos, Institut for Biomedicin - DANDRITE, får 5.000.000 kr. til projektet ’Immune component of Parkinson's disease: vagus nerve immunomodulation’:

I projektet skal Marina Romero-Ramos identificere immunologiske komponenter, der er centrale i udviklingen af undertyper af Parkinsons sygdom, og herunder hvilke proteiner der har betydning for immunsystemets respons i både blodet og hjernen – og dermed for nervecellernes sundhed på forskellige stadier. Målet er at beskrive immunologiske biomarkører til at skelne mellem disse underliggende typer af Parkinsons sygdom og derved afdække nye prækliniske behandlingsmål.

Professor Yonglun Luo, Institut for Biomedicin - DANDRITE, får 5.054.000 kr. til projektet ’Advancing CRISPR Gene Therapy by Lipid Nanoparticles (LNP) Delivery (LNP-CRISPRs)’:

Yonglun Luos projekt går ud på at udvikle en ny teknologisk platform for CRISPR-behandlinger med særligt fokus på leveringen af såkaldte mRNA lipidnanopartikler (LNP) kendt fra COVID-19-vacciner. Målet er at optimere metoden i leveringen af nanopartiklerne i forskellige Cas9-varianter. Projektet skal bl.a. undersøge patienter med Duchenne muskeldystrofi (DMD), og han vil i dyreforsøg strømline udviklingen og anvendelsen af nye CRISPR-behandlinger.

Lektor Stephan Lange, Institut for Biomedicin, modtager 4.999.998 kr. til projektet ’Revealing roles of cullin-linked protein degradation for the development of neuromuscular disorders’:

I projektet vil Stephan Lange finde ny viden om de underliggende molekylære mekanismer bag udviklingen af neuromuskulære sygdomme, særligt cullin-3 cellernes og disse tilknyttede proteiners betydning for udvikling af neuromuskulære sygdomme. Håbet er, at data fra projektet kan identificere nye mål for udvikling af behandling.

Den samlede Ascending Investigator-uddeling fra Lundbeckfonden er på 54 mio. kr. Beløbet fordeles mellem 11 forskere fra danske universiteter og hospitaler, og heraf er knap halvdelen af forskerne altså fra Health.

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Lundbeckfonden.