Fond skyder 180 mio. kr. i udvidelse af samarbejde mellem universiteter og industrien

Pilotperioden for det AU-forankrede Open Discovery Innovation Network-projekt (ODIN) har været så stor en succes, at det nu bliver udvidet og forlænget yderligere fem år. Novo Nordisk Fonden skyder op til 180 mio. kr. i det patentfrie, åbne samarbejde mellem universiteter og industri.

På billedet ses Marie Louise Conradsen, der er leder af ODIN på Aarhus Universitet. Hun står foran Victor Albeck-bygningen og har en hvid, til knappet skjorte på.
Foto: Simon Fischel, AU Health

Om ODIN

 • ODIN er forkortelsen for Open Discovery Innovation Network.
 • ODIN er en åben og patentfri samarbejdsplatform, hvor universiteterne og industrien samarbejder om forskningsprojekter og efterfølgende stiller resultater og data gratis til rådighed for omverdenen.
 • ODIN-samarbejdet er den første Open Innovation in Science-platform (OIS) i Danmark.
 • ODIN-samarbejdet blev etableret som et treårigt pilotprojekt (2020-2023) mellem Aarhus Universitet og en række internationale medicinalvirksomheder, som Novo Nordisk Fonden i første omgang støttede med 54,5 mio. kr.
 • Pilotprojektet involverede forskere fra fakulteterne Natural Sciences, Technical Sciences og Health.
 • Mere end 40 medicinalvirksomheder deltog i ODIN-platformen herunder bl.a. Novo Nordisk, LEO Pharma og H. Lundbeck.
 • Platformen har indtil videre finansieret 11 forskningsprojekter, 40+ videnskabelige artikler er publiceret eller på vej, og en ny spinout-virksomhed er blevet hjulpet på vej af ODIN-projektet. Næsten alle projekter planlægger afledte innovationsprojekter med industrien.
 • Head of Open Innovation in Science Marie Louise Conradsen er leder af ODIN-projektet, der er forankret på Aarhus Universitet.
 • Læs mere om ODIN: https://projects.au.dk/odin

Over de næste fem år kan medicinalvirksomheder og forskere fra Aarhus Universitet og fire nye partneruniversiteter sammen skabe vidensgrundlag for fremtidens lægemidler ved at samarbejde åbent, frit og uden patentreglernes begrænsende rammer. Efterfølgende bliver resultaterne fra projekterne stillet til rådighed for omverdenen.

"Platformen for åben innovation har overgået alle vores forventninger"

ODIN-projektet har nemlig vist sig at være så god en idé, at Aarhus Universitet og en lang række internationale medicinalvirksomheder har aftalt at fortsætte samarbejdet, som Novo Nordisk Fonden investerer op til 180 mio. kr. i.

”Vores 11 finansierede projekter har allerede åbnet for nye forskningsområder, de arbejder på mere end 40 publikationer, og der er planlagt en række opfølgende innovationsprojekter og kommerciel videreudvikling, hvor de involverede virksomheder og forskere vil modne de åbne resultater mod kommerciel anvendelse. En ny virksomhed er endda udsprunget af et ODIN-projekt. Platformen for åben innovation har overgået alle vores forventninger," siger Marie Louise Conradsen, der er leder af ODIN på Aarhus Universitet.

Data og resultater er tilgængelige for alle

I ODIN-samarbejdet er der ingen forhandlinger om rettigheder, og de resultater, der udspringer af ODIN-projekterne, bliver stillet kvit og frit til rådighed for omverden.

”Det er åbne, patentfrie samarbejder, som selvfølgelig laves indenfor en klar juridisk ramme. Idéen om åbenhed om resultaterne er helt central, fordi det giver mulighed for, at resultaterne kan anvendes i anden sammenhæng og dermed skabe mere værdi og ultimativ bedre sundhed for alle,” siger Anne-Mette Hvas, der er dekan på Health.

Projektet havde intet endemål

Professorerne Lene Niemann Nejsum og Rikke Nørregaard fra Institut for Klinisk Medicin forsker i kroniske nyresygdomme.

"Alle de input, vi fik gennem hele processen, har været uvurderlige"

De har bidraget til ODIN-samarbejdet med forskningsprojektet FRIGG med ambitionen om at bane vej for nye behandlingsstrategier.

”Vi havde ikke et specifikt endemål med projektet, da vi gik i gang – det er ellers ofte tilfældet i samarbejder mellem universiteter og industri. Projektet blev mere eksplorativt og udviklede sig undervejs, og alle de input, vi fik gennem hele processen, har været uvurderlige. Det har været en god oplevelse, og vi har haft stor gavn af samarbejdet,” siger Lene Niemann Nejsum.

Kommende fokus på drug discovery, bedre diagnostik og teknologiplatforme

De næste fem år vil der i ODIN hovedsageligt være fokus på drug discovery og bedre diagnostik inden for bl.a. kardiovaskulære og kardiometaboliske sygdomme samt infektionssygdomme. Derudover kommer ODIN til at fokusere på teknologiplatforme, der kan gavne på tværs af flere forskellige sygdomme.

”ODIN giver en unik mulighed for forskere og virksomheder til at arbejde sammen om komplekse problemer, de ikke ville kunne løse på egen hånd – men som kan løses i et samarbejde,” siger Anne-Mette Hvas om muligheden for at trække på mange hjerner fra forskellige discipliner og virksomheder.

ODIN DE NÆSTE FEM ÅR

 • Aarhus Universitet, Københavns Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet og Danmarks Tekniske Universitet bliver partneruniversiteter.
 • ODIN-sekretariatet, der varetager den daglige drift, er fortsat placeret på Aarhus Universitet.
 • Det videnskabelige hovedfokus bliver drug discovery og bedre diagnostik inden for bl.a.:
  • Kardiometaboliske sygdomme
  • Kardiovaskulære sygdomme
  • Infektionssygdomme
 • Derudover kommer ODIN til at fokusere på teknologiplatforme, der kan gavne på tværs af flere forskellige sygdomme.
 • Novo Nordisk Fonden investerer op mod 180 mio. kr. i ODIN-platformen. Pengene skal finansiere administrationen og universiteternes del af forskningsprojekterne de næste fem år. Medicinalvirksomhederne får ikke direkte støtte fra Novo Nordisk Fonden. De bidrager frivilligt til projekterne – til gengæld er det gratis at være med.
 • Pengene uddeles til de bedste projekter gennem ansøgningsrunder med peer review-bedømmelser.

Læs mere på hjemmesiden: https://projects.au.dk/odin

Der er hjælp til interesserede forskere og virksomheder

Gennem en kombination af digital idéudvikling og personlig matchmaking får parterne i ODIN hjælp til at præsentere deres forskningsbehov og -ideer, og til at finde et match mellem industriens forskningsudfordringer og universiteternes kompetencer og viden.

”Vi hjælper gerne alle interesserede forskere og virksomheder med at præsentere deres udfordringer og ideer – og finde de rette partnere og input til det, der forhåbentligt vil blive vores næste ODIN-projekter,” siger Marie Louise Conradsen.

Efter planen bliver den første ansøgningsrunde åbnet i maj. ODIN-sekretariatet afholder informationsmøder på alle partneruniversiteter og tilbyder forskellige idéudviklingsarrangementer frem mod ansøgningsfristen i slutningen af efteråret.

ODIN udvider det globale netværk

I løbet af de næste fem år udvider ODIN sit nationale og globale netværk. De øvrige fire store danske universiteter bliver partnere, og flere store medicinalvirksomheder samt mindre biotek- og servicevirksomheder er allerede ombord.

 "Rammen har været effektiv til at fremme forskningsprojekter, der indebærer høj risiko og høj gevinst"

Andre universiteter, videninstitutioner, hospitaler og medicinalvirksomheder fra hele verden kan deltage i ODIN-projekter som medansøgere.

”Vi har oplevet utrolig stor interesse fra begge sektorer, og rammen har været effektiv til at fremme forskningsprojekter, der indebærer høj risiko og høj gevinst og er drevet af reelle industrielle og medicinske behov – og i et omfang, vi normalt ikke ser i andre samarbejdsmodeller. Det er fantastisk godt, at ODIN kan fortsætte det arbejde de næste fem år," fortæller Marie Louise Conradsen.

Omtalen er baseret på pressemateriale fra Novo Nordisk Fonden

Kontakt

Head of Open Science Marie Louise Conradsen
Aarhus Universitet, Open Innovation in Science Center
Mobil: 93 50 84 96
Mail: mlco@au.dk