Forskere afdækker søskendes risiko for autisme

Nyt studie fra Aarhus Universitet sætter tal på den øgede risiko for at udvikle autisme, hvis man har en ældre hel- eller halvsøskende med lidelsen.

Forskerne har undersøgt gentagelsesrisikoen for autisme ved at kombinere data fra omkring 1,5 millioner børn.

Risikoen for at blive diagnosticeret med autisme er syv gange så stor, hvis man har en ældre søskende med autisme, end hvis man ikke har. Det viser et nyt dansk studie, som er lavet i et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, USA.

Hvis man kun deler mor med den ældre søskende, og altså ikke har samme far, er risikoen 2,5 gange så stor, viser studiet.

Resultaterne er publiceret i det lægevidenskabelige tidsskrift for den amerikanske lægeforening JAMA Pediatrics.

Markant stigning i flere lande

Autisme er blandt de alvorligste børnepsykiatriske lidelser. Der har i de sidste to årtier været en markant stigning i antallet af børn, som får stillet en autisme-diagnose i Danmark. En lignende stigning er set i mange andre lande. Det er den generelle opfattelse, at autisme til dels skyldes noget genetisk.

Forskellen i den relative risiko mellem hel- og halvsøskende støtter formodningen om, at genetik spiller en væsentlig rolle i autisme. Resultaterne for halvsøskende alene tyder på, at der er faktorer forbundet med moderen og hendes graviditet, der kan være medvirkende til udviklingen af autisme. 

Ikke kun gener spiller ind

Forskerne har undersøgt gentagelsesrisikoen for autisme for børn født mellem 1980 og 2004 ved at kombinere data fra omkring 1,5 millioner børn. Oplysningerne stammer fra Det Medicinske Fødselsregister, CPR-registeret og Det Psykiatriske Centralregister, og undersøgelsen dækker hele det autistiske spektrum.

”Undersøgelsen konkluderer, at selvom der er en tydelig genetisk del i autisme, så spiller ikke-genetiske og miljømæssige faktorer en større rolle end tidligere antaget” siger ph.d.-studerende Therese Grønborg, Aarhus Universitet. 


Yderligere oplysninger:

Ph.d.-studerende Therese Koops Grønborg

Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed, Sektion for Biostatistik.

Direkte telefon: 8716 7997

therese@biostat.au.dk