Hæder til tandplejer

Tandplejer fra Skolen for klinikassistenter, tandplejere og kliniske tandteknikere (SKT) på Aarhus Universitet modtager Zendiums ærespris 2013. Prisen blev uddelt på skolens 40 års jubilæumsdag.

Tandplejer Jette Noes (tv) modtager Zendiums ærespris for sit mangeårige virke på SKT. Prisen blev overrakt af Lene Heilskov fra Zendium.
Tandplejer Jette Noes (th) modtager Zendiums ærespris for sit mangeårige virke på SKT. Prisen blev overrakt af Lene Heilskov fra Zendium.

Jette Noes, tandplejer på SKT, er hædret med Zendiums ærespris. Hun modtager prisen for sit mere end 40 år lange engagement på SKT. Hun var med til at forme SKT’s første undervisningsprofil i 1973, hvor hun var lærer på skolen. Samtidig fulgte hun undervisningen og var blandt de første tandplejere, som dimitterede to år efter skolens start. 

Igennem årene har sundhed og forebyggelse været Jette Noes’ fokus, og det er adskillige hundrede studerende, som har nydt godt af hendes undervisning. Også indadtil på SKT har Jette Noes ydet en stor indsats. Hun er uddannet yogainstruktør og akupunktør, og det er kompetencer, som både studerende og lærere har haft gavn af. Som skoleleder Hanne Mohr sagde i sin hyldesttale til Jette Noes, ”så er hun den personificerede version af trivselspolitikken på SKT.”

Efter 43 år i SKT’s tjeneste har Jette Noes valgt at gå på pension til september 2013.

Med hæderen følger 5000 kroner.

Yderligere oplysninger

Tandplejer Jette Noes
Aarhus Universitet, SKT
Direkte telefon: 8716 7079
jnoes@skt.au.dk