Health satser på mere tværfaglighed med nye ph.d.-fagprogrammer

For at støtte ph.d.-studerende i at opnå en skarpere faglig profil og fremme tværfagligt samarbejde introducerer Health nu tre nye ph.d.-fagprogrammer.

De nye ph.d.-fagprogrammer kører i første omgang som pilotprojekter med udgangspunkt i tre forskningsnetværk: Det Kardiovaskulære Netværk, Inflammationsnetværket og NeuroCampus Aarhus.
De nye ph.d.-fagprogrammer kører i første omgang som pilotprojekter med udgangspunkt i tre forskningsnetværk: Det Kardiovaskulære Netværk, Inflammationsnetværket og NeuroCampus Aarhus. Foto: Marjun Danielsen, AU Foto.

Denne sommer lancerer Health tre nye ph.d.-fagprogrammer, som hver især er forankret i et af fakultetets forskningsnetværk.

”Med de nye fagprogrammer kan vi tilbyde ph.d.-studerende en platform og et forløb, hvor de kan udvikle deres faglige kompetencer og samarbejde på tværs af discipliner,” siger ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund.

Tre pilotprogrammer starter allerede i år

Kommende ph.d.-studerende på Health vil få mulighed for at få et skræddersyet forløb indenfor et fagligt emne, når de ansøger om optagelse på fakultetet.

De nye ph.d.-fagprogrammer kører i første omgang som pilotprojekter med udgangspunkt i tre forskningsnetværk: Det Kardiovaskulære Netværk, Inflammationsnetværket og NeuroCampus Aarhus.

Programmerne er blevet nøje udvalgt og godkendt af dekanatet, og fagprogramlederne har siden arbejdet intensivt på at udvikle indholdet og de specifikke kurser, som er en del af forløbene.

For allerede indskrevne ph.d.-studerende med mindst 12 måneder tilbage af deres ph.d.-uddannelse pr 1. januar 2025, vil det være muligt at søge om optag til september 2024. Dette er et engangstilbud og vil ikke fremadrettet være muligt.

Hvad indeholder ph.d.-fagprogrammerne?

  • Fagprogrammerne har faglige aktiviteter i centrum og indeholder obligatoriske aktiviteter som faglige kurser, årsmøder, internationale gæsteforelæsninger, peer-to-peer forløb og journal clubs.
  • Derudover har ph.d.-studerende i fagprogrammerne også mulighed for at deltage i en række frivillige forskeruddannelsesaktiviteter - sommerkurser, seminarer og kongresdeltagelse, der f.eks. udbydes af de nationale akademier, NorDoc og fakultetets forskningsnetværk.
  • De nye fagprogrammer er blevet introduceret som et pilotprojekt, hvilket betyder, at deres succes vil blive nøje overvåget og evalueret. Hvis tiltaget viser sig at være vellykket, er der planer om at udvide initiativet til flere forskningsområder på Health.

Det kardiovaskulære fagprogram ledes af Stephan Lange fra Institut for Biomedicin og Kasper Korsholm fra Institut for Klinisk Medicin. Programmet fokuserer på hjertets og kredsløbets sygdomme og giver ph.d.-studerende mulighed for at fordybe sig i avancerede forskningsmetoder og teknikker inden for kardiovaskulær medicin.

Stephan Lange siger om det nye fagprogram: "Vi ønsker at skabe et dynamisk læringsmiljø, hvor de studerende kan udvikle deres forskning og få adgang til de nyeste teknikker. Programmet giver os mulighed for at træne den næste generation af forskere i de mest avancerede metoder inden for kardiovaskulær medicin."

Fagprogram i inflammation ledes af Torben Steiniche fra Institut for Klinisk Medicin og Vivi Schlünssen fra Institut for Folkesundhed. Dette program undersøger inflammationens rolle i både ikke-smitsomme sygdomme og infektioner. Torben Steiniche forklarer:

"Inflammation er en nøglefaktor i mange sygdomme, og med vores nye fagprogram kan vi give ph.d.-studerende de bedste værktøjer til at forstå og bekæmpe disse sygdomme. Vores mål er at skabe en stærk faglig platform, hvor studerende kan blive bekendt med de mest banebrydende forskningsmetoder inden for inflammation. Det tværfaglige samarbejde i inflammationsnetværket vil styrke vores forskningsindsats og give de studerende mulighed for at arbejde tæt sammen med eksperter fra mange forskellige felter."

Neuroscience fagprogram ledes af Mai Marie Holm og Marina Romero-Ramos begge fra Institut for Biomedicin. Programmet dækker neurovidenskab bredt, herunder biomedicinsk neurobiologi, neurofysiologi og klinisk neurovidenskab.

”Neurovidenskab er et felt i rivende udvikling, og med dette fagprogram kan vi tilbyde vores studerende en unik mulighed for at blive en del af et internationalt anerkendt forskningsmiljø. Vores program bygger bro mellem grundforskning og klinisk forskning, hvilket giver de studerende en omfattende forståelse af neurovidenskabens mange facetter,” siger Mai Marie Holm.

Du kan læse mere om indholdet og rammerne for de tre fagprogrammer på fakultetets hjemmeside (på engelsk).

Styrker tværfagligt samarbejde

Et af de centrale mål med de nye ph.d.-fagprogrammer er at understøtte tværfagligt samarbejde og at bidrage til rekruttering af ph.d.-studerende, hvis projekter laves i et samarbejde på tværs af forskellige faglige discipliner.

"Tværfagligt samarbejde er essentielt for moderne forskning og uddannelse. Ved at inddrage forskningsnetværkene på Health kan vi forhåbentligt skabe et dynamisk og interaktivt lærings- og forskningsmiljø for de ph.d.-studerende," siger ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund.

Dekan Anne-Mette Hvas roser initiativet:

"De nye fagprogrammer er et spændende initiativ, som kan styrke vores arbejde på fakultetet for at støtte interdisciplinær forskning. Mange forskningsspørgsmål har en karakter og kompleksitet, som betyder, at de bedst løftes ved at inddrage forskere fra forskellige discipliner. Jeg er derfor både glad for og imponeret over det arbejde, som vores forskningsnetværk har lagt i oprettelsen af disse pilot-fagprogrammer og vil glæde mig til at følge det."

Kontakt

Ph.d.-skoleleder Helene Nørrelund
Aarhus Universitet, Dekanatet, Health
Telefon: 93 50 84 86
Mail: hwn@au.dk