Healths studerende skal hjælpe sårbare mennesker i mødet med lægen

En samarbejdsaftale med organisationen Social Sundhed giver Healths studerende mulighed for at ledsage og hjælpe udsatte patienter, når de skal til konsultation hos læge, tandlæge eller sygehus. Aftalen åbner også op for et samarbejde inden for uddannelse og forskning.

Flere studerende på Health skal aktiveres som brobyggere mellem de svageste borgere og sundhedssystemet. Det giver dem både erfaring og læring, som ikke kan findes i bøgerne. Dekan Anne-Mette Hvas og direktør i Social Sundhed, Kristina Louise Bliksted har underskrevet samarbejdsaftalen mellem fakultetet og organisationen. Foto: AU Foto

Om aftalen

Health og Social Sundhed har indgået et samarbejde om uddannelse, forskning og innovation.

Brobyggere:
Aftalen skal gøre det lettere at aktivere studerende fra Health til brobyggeraktiviteter.
Det skal fremme de studerendes forståelse for sygdom set fra borgernes perspektiv og på bagrund af forskellige socio-kulturelle forhold.

Uddannelse:
Social Sundhed og Health ønsker at samarbejde om udvikling af uddannelsesaktiviteter i form af fx tilbud om praktikophold (klinik), relevante valgfag og summer schools.
Formålet med undervisningsaktiviteterne er at fremme sammenhæng mellem teori og praksis for de studerende og at klæde disse på til at forstå, hvilke barrierer der skaber og vedligeholder social ulighed i sundhed og dermed bliver bedre i stand til at tilbyde den rette forebyggelse, behandling og rehabilitering i lyset af det enkelte menneskes sociokulturelle baggrund.

Forskning og Innovation:
Formålet med forskningssamarbejdet er at styrke samarbejdet mellem forskning og praksis om social ulighed i sundhed, så forskningsspørgsmål og ny viden i højere grad relaterer sig til at bidrage til at øge lighed i sundhed i praksis. Det kan fx ske i form af fælles specialeprojekter, forskningsårs-projekter og Ph.d.-projekter.
 

Der kan være meget langt til lægen, sygehuset eller tandlægen, hvis man er hjemløs eller når det at åbne sin hoveddør er en uoverkommelig opgave. Og når det lykkedes socialt udsatte mennesker at komme ud ad døren og frem til konsultationerne, er det ikke altid, at de går klogere derfra. Derfor kan en arm at læne sig op ad og et ekstra øre til at høre lægens ord gøre en afgørende forskel. Med den nye aftale med den landsdækkende organisation Social Sundhed, får Healths studerende mulighed for at bryde nogle af barriererne ned og gøre en afgørende forskel, ved at være ledsagende brobyggere for udsatte borgere.

Social Sundhed er en organisation, som formidler kontakten mellem sundhedsfaglige studerende og socialt udsatte så de sammen møder op til aftalerne i sundhedsvæsnet. Den nye samarbejdsaftale mellem Health og Social Sundhed skal give flere studerende mulighed for på én gang at hjælpe og lære gennem borgernes møde med sundhedsvæsnet, fortæller dekan Anne-Mette Hvas.

”Social Sundhed har sat sig for at løfte en vigtig og stor samfundsopgave ved at støtte de socialt svageste patienter i mødet med sundhedsvæsnet. På Health arbejder vi for bedre sundhed for alle, og vi har et medansvar for at mindske den sociale ulighed i sundhed. Vores studerende vil for det første opleve, at de gør en afgørende forskel for de mennesker de hjælper, men også at de i høj grad selv får en fundamental og vigtig læring, som de ikke kan læse sig til,” siger hun.

Flere studerende fra Health er allerede frivillige i organisationen, men den nye aftale baner vej for et endnu stærkere samarbejde, fortæller direktør og stifter i Social Sundhed, Kristina Louise Bliksted:

"Et styrket samarbejde mellem Health og Social Sundhed er et forbilledligt eksempel på at gå fra tale til handling. Det er nødvendigt at samfundets store institutioner tager stilling og et medansvar. Vi er meget stolte af at vores indsats og træning af de sundhedsfaglige studerende anerkendes og fremhæves som vigtig i kampen for større lighed i sundhed,” siger hun.

De studerende møder det hele menneske – og et komplekst sundhedssystem

Ideen til Social Sundhed er udsprunget fra Institut for Folkesundhed, hvor en Case Competition var det første spæde skridt til udvikling af organisationen, som i dag arbejder i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Fredericia og har over 200 frivillige engageret. Derfor var et formelt samarbejde også en åbenlys mulighed, siger adjunkt Knud Ryom fra Sektion for Sundhedsfremme og Sundhedsvæsen på Institut for Folkesundhed, som foreslog et partnerskab med Social Sundhed i Healths Erhvervsnetværk.

”Vi samarbejder med Novo Nordisk og andre store virksomheder og det er helt sikkert vigtigt. Men et samarbejde med en organisation, som løfter en meget stor samfundsopgave, har også stor værdi. Det er langt hen ad vejen meget privilegeret at studere og arbejde indenfor de gule mure på universitetet. Det at møde borgere med udfordringer giver nogle perspektiver, som de studerende ikke selv forventer, og det vokser de af både personligt og fagligt,” siger han.

Netop forståelsen for det hele og fulde menneske er vigtig læring for de studerende, fortæller prodekan for uddannelse, Lise Wogensen Bach:

”Ulighed i sundhed er desværre voksende og det er vigtigt, at vores studerende klædes på til at se og forstå det hele menneske tidligt i deres studie. Og samtidig får de også et unikt indblik i, hvordan særligt sårbare patienter bliver mødt af systemet og hvilke konsekvenser det kan have, ikke at have de store ressourcer, når man er oppe imod et stort og komplekst system.”

Og de studerende gør en stor forskel, når de stiller deres tid og ekspertise til rådighed, siger Kristina Louise Bliksted:

”Vi har borgere, som før har opgivet behandlingsforløb, som ikke forstår de papirer, de får tilsendt eller som simpelthen ikke følte sig set af sundhedssystemet. Men nu er de pludselig mere end et CPR-nummer, nu har de deres egen bisidder, som støtter, oversætter og hjælper dem – både til helt konkret at møde op til aftalerne men i høj grad også til at forstå, de beskeder de får, og det har en enorm betydning for de her borgere og deres sundhed.”

Den skæve sundhed i både undervisning og forskning

I dag møder mange studerende på Folkesundhed allerede Social Sundhed på bacheloruddannelsen, hvor blandt andre Knud Ryom inviterer organisationen forbi til et oplæg om brobyggerordningen, og det har rekrutteret flere studerende allerede. Men ambitionen er på sigt, at et samarbejde med Social Sundhed vokser sig til at blive en del af både undervisning og forskning, siger Anne-Mette Hvas:

”Nu formaliserer vi samarbejdet, og det vil forhåbentligt betyde, at mange flere af vores studerende får muligheden for at melde sig frivilligt som Brobygger. Men det er interessant også at se på, hvordan vi kan integrere brobyggeraktiviteter og viden fra Social Sundhed i undervisningen. Håbet er også, at samarbejdet vil styrke forskningen i ulighed i sundhed fx gennem Ph.d.- og forskningsårs-projekter.”

Kontakt

Dekan, Anne-Mette Hvas,
Health, Aarhus Universitet
Mail: dean.health@au.dk
Telefon: +4587152007

Visninger
Se mere om brobyggerordningen i videoen her fra Social Sundhed