Hvad er de reelle bivirkninger ved corona-vaccine?

Lektor Dorte Rytter fra Aarhus Universitet har fået en bevilling på knap 3 millioner kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til at identificere de reelle bivirkninger ved COVID-19-vaccine.

Flere end 900.000 danskere har modtaget et spørgeskema om deres vaccination mod COVID-19 som del af et stort forskningsprojekt. Projektet har til formål at identificere bivirkninger ved vaccinen, og Dorte Rytter fra Institut for Folkesundhed har fået 2.864.016 kr. af Danmarks Frie Forskningsfond til at gennemføre det.

De medvirkende har modtaget i alt fire spørgeskemaer. De har besvaret det første før vaccinen og de øvrige efter hver af de tre vaccinationer, og det betyder, at Dorte Rytter og hendes forskerkolleger kan følge udviklingen i symptomer over tid og få et solidt datagrundlag til at identificere bivirkningerne ved vaccinen.

Forskerne vil i projektet også identificere hyppigheden for mere uspecifikke symptomer blandt de vaccinerede med henblik på at fastslå, hvorvidt der er tale om reelle bivirkninger. Altså, om symptomerne relaterer sig til corona-vaccine eller ej.

Forskningsprojektet er et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital og forskere fra Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse i Region Hovedstaden.

Kontakt:
Lektor og ph.d. Dorte Rytter
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Mobil: 60 38 12 98
Mail: dr@ph.au.dk