”Hvis vi er for ens, bliver det kedeligt”

For anden gang har Institut for Biomedicin uddelt ”Diversity Award”. Prisen uddeles til en medarbejder, der på ekstraordinær vis bidrager til instituttets mangfoldighed.

Helle Hasager Damkier fik prisen på en institut-dag. Den 43-årige lektor havde på forhånd undret sig lidt over en ph.d.-studerendes store ihærdighed for at få hende med til arrangementet, men det var selvfølgelig vigtigt, at hun mødte op, når hun skulle modtage Institut for Biomedicins ”Diversity Award” 2021.

Bedømmelseskomiteen har valgt Helle Hasager Damkier som modtager af prisen og de medfølgende 10.000 kroner på baggrund af hendes evne til at lede en forskningsgruppe med fokus på diversitet i køn, alder, nationalitet og uddannelsesbaggrund såvel som en god work-life-balance.

”Jeg er utrolig rørt over indstillingen. Jeg synes, det er vigtigt at være en rollemodel for de yngre forskere,” siger Helle Hasager Damkier.

Hun leder en forskningsgruppe, der arbejder med en del af hjernen, der hedder plexus choroideus. Gruppen forsker blandt andet i den væske, der bliver dannet af plexus choroideus, hvilke membranproteiner, der er i spil, og om man kan bremse udviklingen af fx hjerneblødning ved at hindre, at der bliver dannet for meget væske, når trykket stiger i hjernen.

”Jeg har meget fokus på work-life-balance i gruppen sideløbende med talentudvikling, fordi det ikke er hinandens modsætninger,” siger Helle Hasager Damkier.

”Vi har fokus på at have så alsidig en gruppe som muligt, så vi ikke alle sammen har samme type personlighed, køn og nationalitet. Vi er på forskellige trin i karrieren, for som ung har du ofte et andet perspektiv på forskningen. Det er vigtigt, at forskellige kulturer og miljøer mødes i forskningen, for hvis man er for ens, bliver det kedeligt,” erklærer hun, men tilføjer, at det er svært at skaffe fondsmidler til at rekruttere internationalt.

En fordel for alle parter

Diversitetsprisen blev stiftet i 2019, og den er uddelt én gang tidligere til lektor Christian Kanstrup Holm.

Diversitet er et vidt begreb, men årets indstilling af Helle Hasager Damkier handlede specifikt om, at hun arbejder for, at man som kvinde, særligt i den fødedygtige alder, har de samme betingelser som mænd.

Bl.a. kom en ph.d.-studerende i gruppen tidligere tilbage fra barsel end planlagt, men med mulighed for at bruge resten af barslen på nedsat tid.

”Det, synes jeg, kun var en fordel, så hun ikke blev sat tilbage i forhold til andre ph.d.-studerende,” siger Helle Hasager Damkier, som ikke selv har børn.

Hun er glad for, at Aarhus Universitet har sat fokus på problemerne med ligestilling.

”Det er kæmpestort, at man har skrevet det ind i strategien. Der er flere grunde til, at der ikke er så mange kvinder i de høje stillinger på universitetet, og det er ærgerligt, når en arbejdsplads går glip af det talent og de værdier, som kvinder kommer med,” siger lektoren, som er uddannet læge og blev fanget af forskningen allerede som medicinstuderende.

”Når mange dygtige kvindelige forskere ikke søger stillinger på universitetet, tror jeg blandt andet, det hænger sammen med det arbejdsliv, man er nødt til at have i universitetsverdenen. Der er noget strukturelt på universitetet, som gør, at man som kvinde ikke finder muligheden attraktiv. En grund kan fx være, at det er sværere for kvinder at få fondsmidler.”

Arbejder mod mere fleksible rammer

Kritikere vil måske indvende, at muligheden for at fordele restbarsel over flere uger med en ugentlig fridag - eller at have flextid - er så almindeligt på arbejdspladser i 2021, at det ikke ligefrem burde udløse en diversitetspris.

Men prisen understreger, at ligestilling er et fokusområde på Institut for Biomedicin, siger institutleder Thomas G. Jensen.

”Den fleksibilitet, som Helle udviser, kan ikke lade sig gøre i alle forskningsgrupper, og derfor bliver det fremhævet og belønnet med prisen. Indstilleren var meget begejstret for det, og selvfølgelig skal vi arbejde mod, at vi skaber optimale rammer for alle medarbejdere,” siger han.

Med prisen følger 10.000 kroner, og pengene er allerede brugt, fortæller Helle Hasager Damkier – de er gået til laboratorieudstyr og deltagelse i en konference i København.

 

 

Eksempler fra nomineringen:

  • “She gave me a weekly ‘maternity day’. This has allowed me to stretch my remaining maternity leave to the end of 2021. This arrangement has made it possible for me to come back to work earlier than I otherwise would have done, with no guilty conscience towards work nor family.”
  • “During my maternity leave, Helle kept me posted on things happening in the lab, so I didn’t feel left out.”
  • “I am enormously privileged and thankful to have a supervisor who is a firm believer of a good and healthy work-life balance and who accepts flexible working hours to match unexpected things in life.”
  • “She immediately arranged meetings with the safety representative from the lab and made several precautions, so that I could safely continue my work during my pregnan­cy.”

 

 

Biomedicine Diversity Award:

Prisen uddeles ifølge fundatsen til en medarbejder som fx:

  • Fordeler ansvar på tværs af køn og alder.
  • Tillader fleksibel arbejdstid for forældre og har et positivt tankesæt om forældreorlov for begge køn.
  • Støtter initiativer, der sikrer studerendes og kollegers trivsel.
  • Rekrutterer via generelt inkluderende annoncer og opslag – det kan fx være til posterdage, hvor man prøver at rekruttere nye studerende og måske kan glemme at være inkluderende i ordvalget.
  • Har mod til at udtrykke inkluderende holdninger offentligt.

Bedømmelseskomite: 

Alle medarbejdere på Institut for Biomedicin kan indstille kolleger på alle niveauer fra dyrepasser til sekretær, forskerkollega eller chef.

Læs mere om prisen her og her (In English).