Institut for Retsmedicin: Opioider er det farligste rusmiddel

Institut for Retsmedicin i Aarhus kategoriserer nu opioider som det farligste rusmiddel i Danmark. Regeringen varsler på den baggrund en lang række tiltag.

Silhuet af person der tager en pille
De retsmedicinske institutter har vurderet en del af de lægemidler med opioider, som indtil for nylig ikke har været anset som specielt problematiske – bl.a. tramadol og oxycodon. Foto: Shutterstock

Hvorfor er opioider farlige?

Alle opioider kan medføre rus. Der skal dog forskellige doser til af de forskellige stoffer, da nogle virker stærkere end andre. 

Udover afhængighed er den alvorligste risiko - set fra de retsmedicinske institutters synsvinkel - at opioiderne kan give akut alvorlig eller dødelig forgiftning. En overdosis kan gøre dig bevidstløs og hæmme vejrtrækningen, og det kan ultimativt medføre død.

Find en AU-ekspert i opioider her.

Institut for Retsmedicin

Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet leverer uvildig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning for politikredsene i Østjylland, Sydøstjylland, Nordjylland samt Midt- og Vestjylland. Derudover samarbejder instituttet med mange andre danske og udenlandske myndigheder samt private virksomheder.

Instituttet udfører blandt andet:

  • Retslægelige obduktioner
  • Findestedsundersøgelser -med tilhørende retslægelige ligsyn
  • Retskemiske undersøgelser
  • Personundersøgelser (klinisk retsmedicin).

Måske har du fået pillerne på recept efter smerter, men lægemidler med opioider er slet ikke ufarlige – især hvis de bliver brugt forkert.

Det slår landets tre retsmedicinske institutter fast i en ny 'farlighedsvurdering', hvor de har sammenlignet opioider som morfin og tramadol med andre stoffer som kokain og MDMA.

Regeringen har bedt Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet og landets to andre retsmedicinske institutter lave farlighedsvurderingen af lægemidler med opioider – og det er den første af sin slags.

”Vi vurderer lægemidlernes farlighed som meget høj, på linje med heroin og metadon, og over kokain, amfetamin og MDMA,” siger institutleder Christian Lindholst fra Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.

”Lægemidlerne har af mange været anset som forholdsvis ufarlige, men i misbrugssammenhænge er de opioider ligesom heroin og fentanyl. De har samme virkningsmekanisme, samme misbrugspotentiale, og de tilhører den samme stofgruppe. Det er den farligste stofgruppe, vi har,” siger han.

Bedre rådgivning og strengere straffe

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) har på baggrund af farlighedsvurderingen torsdag meldt ud, at regeringen inden længe vil præsentere et katalog med tiltag, som skal forebygge, at opioider for alvor gør sit indtog i Danmark. Det tæller både højere straffe for fremstilling, import og salg af stofferne, mere oplysning samt tiltag i sundhedsvæsenet, som skal hjælpe personer med et misbrug af opioider.

Skræmmescenariet er opioidkrisen i Nordamerika, som hvert år dræber titusindvis af amerikanere.

Der er især bekymring for, at stærke og afhængighedsskabende piller som oxycodon og tramadol skal vinde indpas i Danmark.

”De gammelkendte opioider metadon og heroin har længe været de hyppigste årsager til dødelige lægemiddelforgiftninger i Danmark, men vi ved ikke så meget om udbredelsen og forbruget af tramadol, oxycodon og fentanyl. Vi har brug for at finde ud af, hvor stor problemet er, og vi skal følge udviklingen,” siger Christian Lindholst.

Undersøgelse på vej

Klinisk lektor fra Institut for Retsmedicin og overlæge på Aarhus Universitetshospital, Charlotte Uggerhøj Andersen, har i flere medier forklaret, hvorfor opioidernes farlighed vurderes så høj.

”Der er en særlig risiko for forgiftning ved brug af opioider, fordi spændet mellem de doser, der giver en rus, og de doser, der kan medføre alvorlig eller dødelig forgiftning, er relativt smalt,” siger hun.

Der er også fokus på opioid-problematikken andre steder på Aarhus Universitet. Center for Rusmiddelforskning gik i september 2023 i gang med en kvalitativ undersøgelse af unges brug af opioider.

Lektorerne Maj Nygaard-Christensen, Birgitte Thylstrup og Esben Houborg står bag undersøgelsen, som bygger på interviews med særligt fagprofessionelle inden for rusmiddelbehandling og forebyggelsesindsatser samt unge i rusmiddelbehandling for brug af opioider som fx tramadol og oxycodon.

De første resultater fra undersøgelsen forventes offentliggjort i sommeren 2024. Følg projektet på Center for Rusmiddelforsknings LinkedIn-side. 

Kontakt

Institutleder Christian Lindholst
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin
Mail: cl@forens.au.dk
Telefon: 20 93 92 23

Klinisk lektor og overlæge Charlotte Uggerhøj Andersen
Aarhus Universitet, Institut for Retsmedicin og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Farmakologi
Telefon: +45 60 12 84 30
Mail: cua@forens.au.dk