Katherine Musliner får 10 mio. kr. og et Lundbeckfonden Fellowship

Lektor Katherine Musliner fra Institut for Klinisk Medicin skal de næste fem år gennemføre en omfattende undersøgelse af, hvorfor komorbiditet er særligt udtalt hos mennesker, der lider af en alvorlig psykiatrisk diagnose. Lundbeckfonden bevilger et fellowship på 10 mio. kr. til formålet.

Sort/hvis portrætbillede af Katherine Musliner
Katherine Musliner er én af de fem yngre, særligt talentfulde forskere, som i 2024 modtager et Lundbeckfonden Fellowship på i alt 10 millioner kr. Bevillingen bliver udbetalt over de næste fem år og gør det muligt for hende at etablere sin egen forskningsgruppe. Foto: AUH

”Næsten 50 % af de patienter, som behandles i det psykiatriske hospitalssystem i Danmark, har mere end én psykiatrisk diagnose. Og patienter, som har fået en alvorlig psykiatrisk diagnose, fx skizofreni, bipolar lidelse eller svær depression, er også mere tilbøjelige til at udvikle somatiske lidelser som hjertekarsygdomme, blodtryksforstyrrelser og diabetes end den øvrige befolkning – og til at udvikle dem i en yngre alder,” fortæller Katherine Musliner.

Forskningen har endnu ikke et detaljeret svar på, hvorfor komorbiditet statistisk set er særlig udtalt hos mennesker, der er ramt af psykisk sygdom. Det samspil af genetik og miljøfaktorer, der ligger bag, er langt fra kortlagt. Og det er spørgsmål, der har med en sådan kortlægning at gøre, som Katherine Musliners forskningsgruppe skal beskæftige sig med via analyser af store mængder anonymiserede data fra patienter med en række forskellige psykiske lidelser.

”Selv om årsagerne til psykiatriske lidelser som fx skizofreni og svær depression langt hen ad vejen stadig er ukendte, ved vi, at genetiske risikofaktorer spiller en rolle. Hidtil har hovedparten af de genetiske studier inden for dette felt haft fokus på én lidelse ad gangen - men den undersøgelsesmåde tager ikke højde for det komplekse netværk af komorbiditet, som kendetegner virkelighedens verden, når vi taler om alvorlige psykiske sygdomme. Derfor vil vi gå lidt anderledes til værks for at søge forklaringer på komorbiditet i forbindelse med psykiatriske lidelser,” siger Katherine Musliner og tilføjer:

”Mit mål er at gennemføre en omfattende undersøgelse af genetiske- og miljøbetingede forhold, der er involveret i denne komorbiditet. På den måde håber jeg, vi kan være med til at kaste lys over en række spørgsmål, som også har med forebyggelse at gøre.”

Kontakt

Lektor og ph.d. Katherine Musliner
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Afdeling for Depression og Angst
Mail: klm@clin.au.dk

Teksten er baseret på pressemateriale fra Lundbeckfonden