Millionbevilling skal hjælpe diabetespatienter

Et nyt danskledet forskningsprojekt til 60 millioner kroner skal som det hidtil største på området undersøge, hvorfor op mod halvdelen af alle diabetikere rammes af smertefuld nervebetændelse.

Professor Troels Staehelin Jensen fra Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet står i spidsen for det nye "International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC)", som projektet hedder.
Professor Troels Staehelin Jensen står i spidsen for det nye "International Diabetic Neuropathy Consortium (IDNC)", som projektet hedder.

Hvorfor får nogle diabetes-patienter nervebetændelse, der i værste fald kan føre til amputation, mens andre går fri? Og hvordan kan man forebygge udviklingen af sygdommen? Det er nogle af de spørgsmål, som professor Troels Staehelin Jensen og en gruppe danske, engelske og amerikanske forskere skal undersøge i et nyt stort tværvidenskabeligt forskningsprojekt.

Pengene til projektet, der kommer til at strække sig over de næste seks år, er netop bevilget af Novo Nordisk Fonden.

Den eksisterende forskning på området er begrænset:

”Man dør ikke af nervebetændelse, og det er måske forklaringen på, hvorfor det forskningsmæssigt har været et forsømt område. Men for den enkelte patient og samfundsøkonomisk har følgesygdommen meget store konsekvenser, så derfor er det uhyre vigtigt, at vi får større viden om sygdommen,” siger professor Troels Staehelin Jensen fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital, der står i spidsen for det kommende projekt.  

Global diabetesepidemi

I dag har 60 millioner europæere og 26 millioner amerikanere diabetes. I Danmark lider 320.000 personer af diabetes, og hvert år får 30.000 nye patienter en diabetesdiagnose. Troels Staehelin Jensen tilføjer, at antallet af diabetespatienter verden over er stærkt stigende. Forekomsten af diabetisk nervesygdom, som det også kaldes, er derfor også i vækst. Op mod halvdelen af alle diabetikere får nervebetændelse.

Symptomerne er blandt andet følelsen af at gå på glasskår, smerter i fødderne, sår på fødderne, der ikke vil hele, og gangbesvær. Sygdommen er en af de primære årsager til diabetesrelaterede hospitalsindlæggelser og amputationer.

Internationalt samarbejde

Forskningsprojektet er tværvidenskabeligt og kommer til at bestå af en række delprojekter, der analyserer diabetisk nervesygdomme fra forskellige vinkler.

”I projektet vil vi koble data fra relevante patientregistre med prøver fra mere end 6000 danske diabetespatienter for at blive klogere på, hvorfor og hos hvem sygdommen opstår,” siger Troels Staehelin Jensen og uddyber:

”Hvis det for eksempel viser sig, at der er bestemte omsætningsstoffer i blodet, der er ødelæggende for nervecellerne, vil den viden forhåbentlig kunne bruges til at udvikle forebyggende eller hæmmende medicin.”

Ved at koble viden fra kliniske studier, grundforskning og registerundersøgelser håber forskerne dermed, at det i fremtiden både bliver lettere at vurdere den enkelte patients risiko for at udvikle nervebetændelse, og at behandlingen af sygdommen bliver mere effektiv.

Ud over forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der står som værtsinstitution for det nye center, deltager også førende forskere fra Odense Universitetshospital, Oxford University og Michigan University.

 


 

Yderligere oplysninger

Professor Troels Staehelin Jensen
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin, Dansk Smerteforskningscenter og
Aarhus Universitetshospital
Telefon: 2616 7042
tsjensen@ki.au.dk