Ny direktør bliver knudepunkt for satsning på efteruddannelse

Det bliver med den 41-årige Peter Juhl i spidsen, når Aarhus Universitets Forskningsfond og Aarhus Universitet opbygger den nyskabelse, der skal levere forskningsbaseret efteruddannelse til det danske arbejdsmarked.

41-årige Peter Juhl skal stå i spidsen for den kommende kursusudbyder hos AUFF. Foto: Jens Hartmann Schmidt, AU Foto

Grundtanken er sådan set velkendt for ham: Hjælp kunderne med at afklare deres behov – og find så ud af, hvordan du og dit bagland kan opfylde dem.

Alligevel lægger Peter Juhl ikke skjul på, at det er nyt territorium, han begiver sig ind på, når han den 1. maj tiltræder som direktør for den kursusvirksomhed, som Aarhus Universitets Forskningsfond etablerer sammen med universitetet.

En virksomhed, der er så ny, at den endnu ikke har fået et navn – men hvis mission ikke desto mindre er helt klar: Den danske arbejdsstyrke skal have en forskningsbaseret vitaminindsprøjtning.

Fra forsikring til forskning

”Mange af de samfundsudfordringer, vi står overfor, kalder på specialiseret og opdateret viden. Her spiller efter- og videreuddannelse en helt central rolle. Med en fortsat stigende pensionsalder, så bliver læring gennem hele livet et krav for at følge med opgaverne i både den private og offentlige sektor. Og her har vi i Danmark et stærkt trumfkort i kraft af vores stærke forskere”, fortæller den 41-årige midtjyde om sin motivation for at søge mod forsknings- og uddannelsessektoren.

Det er næppe helt tilfældigt, at han også har blik for den stigende pensionsalder. Som uddannet revisor og assurandør har Peter Juhl nemlig tilbragt de seneste knap tyve år af sin karriere med at udvikle, sælge og rådgive om pension og forsikring hos virksomheder som Danica, PFA og Velliv.

‘En unik mulighed’

Fremover skal han nu agere bindeled mellem Aarhus Universitets forskere og de mange arbejdsgivere, som ønsker at opkvalificere deres medarbejdere med den nyeste viden.

“På et helt overordnet plan kan jeg godt finde visse lighedstegn med mine tidligere opgaver: Gå i dialog med kunderne og få afdækket deres behov, og find så ud af, hvordan vi kan være med til at opfylde dem”, griner Peter Juhl og fortsætter:

“Men der hører ligheden også op, for det er selvfølgelig en helt anden opgave at formidle forskningsbaserede kurser. Igennem mit bestyrelsesarbejde har jeg fået en fornuftig indsigt i, hvad man efterspørger af efter- og videreuddannelse i dele af erhvervslivet, og det vil jeg selvfølgelig trække på, men derudover glæder jeg mig frem for alt til at få et større indblik i al universitetets viden. Det at få lov at samarbejde med nogle af de dygtigste fagpersoner i verden og understøtte dem i at få deres viden ud i samfundet er en helt unik mulighed, som jeg glæder mig til at tage fat på.”.

Relationernes mand

Hos Aarhus Universitets Forskningsfond glæder man sig også over direktørens tiltrædelse. Foruden Peter Juhls store ledelses- og bestyrelseserfaring hæfter man sig især ved hans evne til at samarbejde både i og mellem organisationer:

”Peter Juhl har et indgående kendskab til både offentlige og private virksomheder. Han er vant til organisationsarbejde og bestyrelsesarbejde, og desuden har han erfaring med partnerskaber og forhandlinger. Han bliver et stort aktiv for det nye selskab”, siger adm. direktør for Aarhus Universitets Forskningsfond, Jørgen Lang. 

Det er fonden, der bliver arbejdsgiver for både Peter Juhl og for det sekretariat, han nu skal i gang med at opbygge. Enheden kommer til at operere på alle Aarhus Universitets lokaliteter, men får fysisk til huse i Universitetsbyen, når det nye område står helt klar i 2025.

Også på Aarhus Universitet ser man frem til at tage imod direktøren. Prorektor Berit Eika var med i ansættelsesudvalget og har store forhåbninger til det nye initiativ:

”Aarhus Universitet har flere tusinde forskere, der brænder for deres fagfelt. Deres viden er med til at inspirere og berige vores samfund, og der er stor efterspørgsel på den derude. Det bliver en stadig mere vigtig opgave for universitetet at bidrage til kompetenceudvikling og efteruddannelse, og her bliver Peter en central medspiller. Vi ledte efter en person, som er tillidsvækkende, dynamisk og nysgerrig, og de kvaliteter besidder han til fulde, så jeg ser meget frem til samarbejdet”.

Udpluk fra Peter Juhls CV:

  • 2023-2024: Selvstændig rådgiver og bestyrelsesposter
  • 2018-2023: Pensionschef, Velliv
  • 2017-2018: Salgschef, Skandia
  • Bestyrelsesformand, Agro Business Park
  • Bestyrelsesformand, EnergiViborg A/S
  • Bestyrelsesmedlem, Erhvervshus Midtjylland

Peter Juhl har desuden en HD, en uddannelse som assurandør, samt en bestyrelsesuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus bag sig. Privat er han gift og har fire børn.