Ny doktor sporer alvorlige sygdomme

Holger Jon Møller fra Aarhus Universitet og Aarhus Universiteshospital har for nylig forsvaret sin doktorafhandling. Han forsker i, hvordan man kan spore og bremse alvorlige sygdomme ved hjælp af en sygdomsmarkør.

Nyudnævnt doktor Holger Jon Møller, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling.
Nyudnævnt doktor Holger Jon Møller, Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling.

Holger Jon Møller forsker i såkaldte biomarkører. Ved at måle dem kan man diagnosticere alvorlige sygdomme, inden de får seriøse konsekvenser. Fokus i Holger Jon Møllers doktorafhandling er en markør, som går under fagtermen ’sCD163’. Denne markør kan man måle i en simpel blodprøve og bliver anvendt til at påvise, hvordan en særlig del af immunforsvaret (makrofager) bliver aktiveret. På den måde kan man undersøge, på hvilket stadie en given betændelsessygdom befinder sig.

”Ved at måle markøren sCD163 i blodet kan vi påvise sygdomsudvikling på et tidligt tidspunkt, hvilket giver mulighed for at behandle i tide. Eksempelvis er forhøjet sCD163 hos patienter med kronisk leversygdom et tegn på forværring, der ubehandlet kan føre til blødninger og død. Et andet eksempel er, at et let forhøjet sCD163 hos overvægtige tyder på et tidligt stadie af diabetes, som kan forhindres ved for eksempel livsstilsændring,” forklarer Holger Jon Møller.

Forskningen i markørerne har vist sig at være særdeles brugbar i praksis, og de nye resultater fra Holger Jon Møller og hans forskerteam er meget lovende. Resultaterne kan derfor komme patienter til gode, som for eksempel har diabetes, leversygdom eller andre sygdomme.

Holger Jon Møller opnåede en kandidatgrad i medicin i 1990 og en ph.d.-grad i 1997, begge fra Aarhus Universitet. I 1999 blev han speciallæge i klinisk biokemi på Aarhus Universitetshospital og i 2001 overlæge det samme sted. Han blev lektor ved Aarhus Universitet i 2002.

Holger Jon Møller forsvarede sin doktordisputats fredag den 22. november 2013. Titlen på afhandlingen er: Soluble CD163 (sCD163).

Han er født den 23. januar 1959 i Glostrup. Han er gift og har fire børn.

Yderligere oplysninger

Dr.med., speciallæge, klinisk lektor Holger Jon Møller
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Klinisk Biokemisk Afdeling
Direkte telefon: 7846 3450
holgmoel@rm.dk