Ny formand for Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom

Jørgen Frøkiær fra Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital er ny formand for Det Frie Forskningsråd I Sundhed og Sygdom. Jørgen Frøkiær har været medlem af rådet og næstformand siden 1. januar 2011.

Ny formand for Det Frie Forskningsråd I Sundhed og Sygdom er Jørgen Frøkiær fra AU og AUH.
Ny formand for Det Frie Forskningsråd I Sundhed og Sygdom er Jørgen Frøkiær fra AU og AUH.

Klinisk professor, overlæge, dr.med. Jørgen Frøkiær er fra 1.1. 2015 udnævnt til formand for Det Frie Forskningsråd I Sundhed og Sygdom. Han er klinisk lærestolsprofessor på Aarhus Universitet og ansat som forskningschef på Nuklearmedicinsk Afdeling og PET Center, Aarhus Universitetshospital.

"Det er med stor respekt for rådsarbejdet, at jeg har påtaget mig rollen som formand for FSS. Jeg glæder mig til at kæmpe for flere frie forskningsmidler til den store talentmasse, som hvert år ansøger FSS om støtte. Rådet modtager hvert år langt flere støtteværdige ansøgninger fra højt kvalificerede kollegaer end vi kan støtte og målet er at flere ansøgere modtager støtte fra FSS” siger Jørgen Frøkiær.

Hans primære forskningsområder er kliniske og eksperimentelle funktionsundersøgelser med særlig fokus på nyre- og hjertesygdomme. Med sin forskning bygger Jørgen Frøkiær bro mellem grundvidenskaben og den kliniske videnskab.

I 1986 blev Jørgen Frøkiær cand.med. fra Aarhus Universitet, hvor han i 1998 også forsvarede sin doktorafhandling. I 1998 blev han speciallæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og i 1999 forskningsoverlæge i klinisk fysiologi og nuklearmedicin og human patofysiologi ved Aarhus Universitetshospital.

Jørgen Frøkiær, der har haft tre forskningsophold i USA, har en videnskabelig produktion på mere end 300 publicerede artikler og har været med i en række europæiske forskningskonsortier støttet af blandt andre EU-kommissionen. I 1994 fik han tildelt Familien Hede Nielsens Forskningspris og i 2003 Odd Fellow Ordenens Forskningspris.

Yderligere oplysninger

Jørgen Frøkiær
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Klinisk fysiologi og neclearmedicin
Direkte telefon: 7845 6200
Mobil: 2023 4527
jf@clin.au.dk