Ny kræftblodprøve skal sikre hurtig behandling af tarmkræft

Torben Falck Ørntoft får 20 mio. kr. til udvikling af sikker og enkel screening, som forventes at nedsætte dødeligheden markant

Professor Torben Ørntoft skal stå i spidsen for en forskningsalliance, der skal undersøge brugen af blod til screening for tarmkræft.
Professor Torben Ørntoft skal stå i spidsen for en forskningsalliance, der skal undersøge brugen af blod til screening for tarmkræft.

Torben Falck Ørntoft, professor på Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin og Aarhus Universitetshospitals Molekylær Medicinsk Afdeling, har netop fået en bevilling fra Det Strategiske Forskningsråd på 20 mio. kr. til en forskningsalliance, der skal finde en sikker og let metode til at screene for tarmkræft.

Med den nuværende metode undersøger man, om der er blod i afføringen, og det vil ca. 50 % af befolkningen takke nej til. Men nye teknologier gør det muligt at finde spor af en evt. kræft i en almindelig blodprøve. Den screeningsmetode forventes at kunne bruges af flere og vil derfor give langt mere sikre resultater.

 Screening baseret på afføringsprøver finder kun 25-30 % af tumorerne

Årligt dør der ca. 2 000 danskere af tarmkræft, mens 4.300 nye tilfælde opdages. Den høje dødelighed skyldes, at kræften ofte er meget fremskreden, når den opdages.

Fra januar 2014 indføres derfor et screeningsprogram for tarmkræft for alle 1,6 mio. danskere mellem 50-74 år, baseret på en undersøgelse for blod i afføringen. Dette program, som koster ca. 800 mio. kr. i de første fire år, forventes at reducere dødeligheden med 15 %.

Men screeningsprogrammet hæmmes væsentlig af, at ikke alle tumorer bløder ud i tarmen, og at kun hver anden person vælger at gennemføre afføringstesten. Derved opdages reelt kun 25-30 % af tumorerne i befolkningen. Der er derfor et stort behov at udvikle en endnu bedre screeningsmetode.

Ny screenings-blodprøve vil være både bedre og billigere

NOCRC er en international alliance, som tæller læger og forskere fra Danmark, Storbritannien og USA, der i et tæt samarbejde med otte danske screeningscentre vil udvikle, afprøve og indføre effektive blodprøve-baserede alternativer til afføringstesten. Forskningsalliancen ledes af professor Torben Ørntoft, og fra dansk side deltager desuden professor Claus Lindbjerg Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling i Aarhus, firmaet Exiqon og professor Hans Jørgen Nielsen, fra Gastroenheden på Hvidovre Hospital.

Det vil være muligt at bruge blod til screening for tarmkræft på basis af en række teknologiske landvindinger, som vil kunne påvise utroligt små mængder spor af tumorer i en blodprøve, endda længe inden, at kræftsygdommen giver symptomer.

Undersøgelser baseret på blodprøver opnår typisk en patientdeltagelse over 90 %, hvilket ifølge beregninger fra Sundhedsstyrelsen vil fordoble antallet af tumorer, der opdages, og medføre markant lavere dødelighed. Således vil en blod-baseret screeningsindsats få langt færre omkostninger til fordel for både patienter og samfund.


Yderligere oplysninger

Professor Torben Falck Ørntoft 
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling
Telefon: 28 19 26 80
orntoft@ki.au.dk