Ny professor i genetiske hormonsygdomme

Claus Højbjerg Gravholt er udnævnt som professor på AU og AUH. Professoratet vil han gerne bruge til at komme nærmere en forståelse af, hvorfor kønskromosomabnormaliteter som Turner og Klinefelter opstår.

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop fået tilknyttet Claus Højbjerg Gravholt som professor
Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop fået tilknyttet Claus Højbjerg Gravholt som professor

Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital har netop fået tilknyttet Claus Højbjerg Gravholt som professor. Med afsæt i to platforme – Medicinsk-Endrikrinologisk Afdeling og Molekylærmedicinsk Afdeling – forsker han i krydsfeltet mellem endokrinologi og genetik. Han har brugt de sidste mange år på at forske i blandt andet Turner syndrom. Typisk for kvinder med Turner syndrom er lav højde, mangel på østrogen og infertilitet samt forhøjet risiko for diabets 2 og hjertesygdom.

”Sammen med mine kollegaer forsøger jeg at forstå baggrunden for, hvorfor kønskromosomabnormaliteter opstår. Tanken er, at det kan hjælpe os med at forstå store sygdomsgrupper som eksempelvis type 2 diabetes og hjertesygdom, som oftere ses ved patienter med Turner syndrom og Klinefelter syndrom,” forklarer han.

Claus Højbjerg Gravholt anvender mange forskellige  metoder i kliniske, endokrinologiske, genetiske, epidemiologiske og eksperimentelle studier. Fokus er på vækstfaktorer, androgener, østrogener, diabetes og metabolisme, epidemiologi, kardiologi og genetik. Således er et mål for hans forskning også en 'hele vejen rundt' aftegning af patienten med Turnes syndrom eller Klinefelters syndrom.

”Forskningen er naturligvis i første omgang vigtig for patienterne, men dernæst er den også vigtig i en større sammenhæng for forståelsen af en masse sygdomsprocesser, både på  genetisk, molekylært, klinisk og epidemiologisk niveau,” siger Claus Højbjerg Gravholt.

Yderligere oplysninger

Professor Claus Højbjerg Gravholt
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin og
Aarhus Universitetshospital, Molekylær Medicinsk Afdeling
Direkte telefon: 78455365
claus.gravholt@clin.au.dk