Nye læger: Vi glæder os til det, der venter forude

Sansuthan (Sansu) Paramanathan (26 år) og Johan Frederik Berg Arendt (29 år) er begge nyuddannede læger fra Aarhus Universitet. På fredag den 30. januar 2015 aflægger de sammen med 110 andre nye læger fra Aarhus Universitet lægeløftet. Vi har talt med dem om deres tid på AU og hvilke planer, de har for fremtiden.

Johan Frederik Berg Arendt
Sansuthan (Sansu) Paramanathan

Hvordan har det været at studere medicin på Aarhus Universitet?
Sansu: Det har været godt og til tider hårdt. Jeg har altid haft en drøm om at blive læge, men da jeg startede på studiet, blev jeg udfordret af de mange naturvidenskabelige fag på bacheloren. Det var først på kandidaten, at jeg rigtigt begyndte at beskæftige mig med sygdomme og behandling af mennesker. Det, syntes jeg, var ærgerligt. Men når jeg tænker tilbage, så giver det alligevel god mening, at vi først skal have en basal viden for at kunne diagnosticere og behandle sygdomme.

Johan: Jeg har været glad for at læse medicin på AU, og har især sat pris på forskningsmulighederne under studiet. Der er stor fokus på forskning på AU, og administrationen er rigtig dygtige til at hjælpe de studerende med at kombinere forskning og uddannelse. Mit ”studiejob”, gennem de sidste 5 år, har derfor været forskning, og det er jeg rigtig glad for.

Hvad tager du især med dig fra din uddannelse?
Sansu: Der er rigtig mange ting fra uddannelsen, som jeg tager med videre. Selvfølgelig er der al den teoretiske viden, men jeg vil især tage de nye tiltag som kommunikation på kandidatdelen med videre. Kommunikation med patienter er en vigtig del af lægefaget, og professionssporene med forskellige kommunikationsmoduler har været meget gavnlige. Dog er god kommunikation ikke noget, man bare kan læse sig frem til. Det kræver, at jeg arbejder videre med det og løbende forbedrer mig.

Johan: Det var først sidst på studiet, at det gik op for mig, at jeg var ved at blive uddannet læge. Langt hen i studiet følte jeg mig mere som akademiker end læge. Men jeg glæder mig til at kaste mig ud i lægegerningen, og måske få mulighed for at kombinere forskning og klinik – som det også har været muligt på studiet.

Hvordan har du oplevet kombinationen af det teoretiske og kliniske forløb?
Sansu: På bacheloren er der især fokus på det teoretiske og mindre på det praktiske. Men på kandidaten er der en god fordeling mellem teori og klinik på hvert semester. Det kan til tider virke lidt firkantet, når vi læser om de forskellige sygdomme og prøver at huske det. I praktikken møder vi mennesker og sygdomme, som ikke helt passer ind i de teoretiske kasser. Det giver nogle gode praktiske erfaringer, som vi ikke kan læse os til i bøgerne.

Johan: Jeg har sat stor pris på det høje faglige niveau kombineret med god undervisning og praktik. De mange intense og korte praktikforløb var overvejende lærerige og motiverende. Det har gjort et specielt indtryk på mig at møde så mange gode rollemodeller i klinikken. De har været med til at øge engagementet i perioder med eksamen og læsetunge fag.

Hvordan tror du, at overgangen vil være mellem studie og arbejdsliv?
Sansu: Jeg tror, at uanset hvor godt forberedte vi er som nyuddannede, vil overgangen fra studiet til lægelivet altid være en udfordring. Her tænker jeg især på, at det kan være skræmmende og udfordrende at stå med ansvaret for et andet menneske. Det betyder selvfølgelig, at jeg i starten af mit arbejdsliv vil spørge mine ældre kollegaer til råds – forhåbentlig kan de godt huske, hvordan det var at være nyuddannet ung læge.  

Johan: For mig bliver der nok ikke den store forskel. Jeg skal forsætte med den forskning, jeg kender godt. Nu bliver det bare på fuld tid. Men jeg forventer, at overgangen fra mit forskningsjob og til det kliniske lægearbejde bliver meget krævende og udfordrende – det er dog noget, som jeg også ser frem til.

Hvordan ser dine fremtidsplaner ud?
Sansu: Jeg har fået et neurologisk vikariat på 2 måneder i Vejle. Bagefter starter jeg, d. 1. maj 2015, på min kliniske basis uddannelse (KBU) på Fælles AKUT Afdeling og Nyremedicinsk Afdeling i Aarhus. Jeg har ikke lagt de store planer for min karriere, men overvejer at søge en introstilling i neurologi, øre-næse-hals kirurgi eller tage en et års reservelæge stilling i forsvaret. Det er vigtigt for mig at prøve lidt forskelligt, inden jeg vælger mit speciale.

Johan: De næste to år har jeg travlt med forskning og min ph.d.-uddannelse. Derefter skal jeg igennem den kliniske basis uddannelse (KBU) og til sidst speciallæge uddannelsen. Jeg ved endnu ikke inden for hvilket område eller hvornår, jeg skal starte på KBU. Men det er helt bevidst, da der jo stadig er to år til. Jeg kan godt lide at have et åbent sind i forhold til at vælge den rette karrierevej. Lige nu er lysten til at forske stor, så mon ikke den og mit familieliv får stor indflydelse på mit fremtidige karrierevalg, afslutter Johan Frederik Berg Arendt.

Om kandidatafslutningen på medicin
De nye læger aflægger lægeløftet ved et arrangement i Aulaen på Aarhus Universitet fredag den 30. januar 2015 klokken 16. Dekan Allan Flyvbjerg overrækker doktorbrevene, og Peter Schwarz er årets festtaler. Aarhus Universitetskor underholder.

Arrangementet streames, og kan via http://www.au.dk/live. Efterfølgende kan optagelserne findes og downloades på alumneportalen GERDA .