Sådan påvirker nye retningslinjer dine forskningsansøgninger

Aftale mellem Danske Universiteter og seks store private fonde får stor indflydelse for forskere, der ansøger om midler til forskningsprojekter.

Det er ifølge prodekan Per Brøndsted Höllsberg meget vigtigt, at forskere sætter sig ind i de nye retningslinjer for projekttillæg, når de ansøger om midler til forskningsprojekter. Foto: Health AU

Faste begreber i forskningsfinansiering

 • Projekttillæg: Et fast beløb der tildeles pr. projektansat videnskabeligt årsværk for at dække afledte omkostninger ved forskningsprojekter
 • Full cost: Her er alle omkostninger ved et forskningsprojekt inkluderet. Det omfatter både de direkte og inddirekte omkostninger, så projektet er fuld dækket økonomisk. 
 • Direkte omkostninger: Omkostninger, der direkte kan henføres til et specifikt forskningsprojekt. Det inkluderer bl.a. lønninger til projektmedarbejdere laboratorieudstyr, forsyninger og rejseomkostninger. 
 • Inddirekte omkostninger: Omkostninger, der ikke direkte kan henføres til et specifikt projekt, men som er nødvendige for at understøtte forskningen. Det inkluderer udgifter til administration, vedligeholdelse af bygninger, elektricitet og andre fælles ressourcer. 
 • Inddækning: Processen, hvorved alle nødvendige omkostninger ved et forskningsprojekt identificeres og inkluderes i budgettet. Inddækning sikrer, at både direkte, indirekte omkostninger og projekttillæg er dækket, så projektet kan gennemføres uden økonomiske problemer. 

Er du forsker og skal søge om eksterne midler i forbindelse med et forskningsprojekt, så skal du være opmærksom på nye retningslinjer, der netop er trådt i kraft for dækning af afledte omkostninger.

De nye retningslinjer er et resultat af en aftale mellem Danske Universiteter og seks af landets største private forskningsfonde.

Aftalen indebærer konkret, at de seks fondes bidrag til dækning af afledte projektomkostninger fremover sker i form af et projekttillæg, der har til formål af sikre en mere bæredygtig økonomi. Der kan ansøges om projekttillæg på baggrund af årsværk for Ph.d.-stipendiater, postdocs, videnskabelige assistenter og lignende.

Rettidig omhu

Prodekan for forskning på Health Per Brøndsted Höllsberg understreger vigtigheden af, at forskere sætter sig ordentligt ind i reglerne for projekttillæg:

”Det er helt afgørende, at vores forskere ansøger om disse tillæg korrekt og rettidigt, da man ikke i løbet af projektet kan få projekttillæggene justeret, hvis man opdager, at man faktisk ville have været berettiget til et større beløb". 

Derfor vil Health også prioritere at give forskerne den nødvendige støtte og vejledning i ansøgningsprocessen, understreger prodekanen. 

Aftalen mellem Danske Universiteter og de seks fonde skal give en standardiseret og forenklet ansøgningsproces, der skal gøre det lettere for forskere at søge om og administrere forskningsmidler.

Hvilke ansøgninger gælder det?

De nye retningslinjer gælder ansøgning til forskningsprojekter under 50 millioner kroner i åbent opslag til følgende fonde: 

 • Novo Nordisk Fonden
 • Villum Fonden
 • Carslbergfondet
 • VELUX Fonden
 • Lundbeckfonden
 • LEO Fondet
 • TrygFonden - (har tilstuttet sig aftalen) 

Sådan sikrer du, at få inkluderet alle omkostninger i dit budget: 

 • Planlæg omhyggeligt: Lav en grundig budgettering og planlægning af dit forskningsprojekt, så alle potentielle omkostninger bliver taget i betragtning.
 • Inkludér projekttillæg i ansøgninger: Sørg for at inkludere fastsatte projekttillæg i dine budgetter ved nye forskningsansøgninger. Dette er afgørende for at dække alle omkostninger fra starten.
 • Hold dig orienteret: Følg med i de opdateringer og vejledninger, der kommer fra universitetet og fondene for at sikre, at du overholder de nyeste krav og retningslinjer.
 • Kontakt administrationen: Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at forstå, hvordan de nye regler påvirker dit specifikke projekt, så kontakt Health Økonomi.

Budgetskabelon skal hjælpe med inddækning

For at sikre, at forskningsprojekter fremover er fuldt finansierede, er det ifølge Per Brøndsted Höllsberg vigtigt at være opmærksom på alle udgifter.

”Man må ikke glemme at søge om de omkostninger, som ikke er dækket af projekttillægget, fx en ydelse, der leveres af en corefacilitet eller lignende, så vi kommer så tæt på at have dækket projektets faktiske omkostninger som muligt,” siger han.

For at støtte forskerne og sikre, at alle direkte og afledte omkostninger er inkluderet i ansøgningerne til de seks fonde har Health Økonomi i samarbejde med institutterne udarbejdet en budgetskabelon, som både beregner projekttillæg, men også indeholder andre hjælpefunktioner.

fakultetets hjemmeside kan du både tilgå budgetskabelonen og læse en udførlig vejledning til budgettering af forskningsprojekter. 

Kontakt

Prodekan for forskning Per Brøndsted Höllsberg
Health, Aarhus Universitet
Telefon: 51362353
Mail pbh@au.dk