Nyt forskningsnetværk styrker tværfagligt samarbejde

Et nyligt etableret netværk, AU-CogNet, bygger bro på tværs af faglige discipliner på Aarhus Universitet og fremmer dialog og samarbejde mellem yngre forskere med en fælles interesse for kognition og adfærd.

CogNets seneste event var et socialt arrangement med gratis pizza, hvor yngre forskere havde mulighed for at præsentere deres forskning i et afslappet og uformelt miljø.
CogNets seneste event var et socialt arrangement med gratis pizza, hvor yngre forskere havde mulighed for at præsentere deres forskning i et afslappet og uformelt miljø. Foto: Rebecca Jane Scarratt

AU-CogNet er et nyt uformelt netværk startet af ph.d.-studerende, der sigter mod at støtte professionel udvikling og fremme sociale begivenheder, der bringer den næste generation af kognitive og adfærdsmæssige forskere sammen på tværs af fakulteter og institutter.

Rebecca Jane Scarratt, en britiskfødt ph.d.-studerende ved Institut for Klinisk Medicin er en del af AU-CogNets centrale udvalg. Som forsker ved Center for Music in the Brain bringer Rebecca Jane Scarratt sin egen tværfaglige forskningstilgang til netværket.

Hendes arbejde fokuserer på sammenhængen mellem musikalsk genkendelighed og afslapning, et koncept der er rodfæstet i neurovidenskab, kunst og psykologi. Hun beskriver sin forskningsrejse og motivationen, der ledte til dannelsen af CogNet:

”Jeg fik mulighed for at prøve mange forskellige ting under mine studier, der alle ledte mig hertil, hvor jeg er nu. Jeg ville gerne studere neurovidenskab, men samtidig også have en forbindelse til kunsten. De to ting kan fint kombineres, og det er i sidste ende det, der ledte mig til Center for Music in the Brain."

Inviterer til både mindre og større begivenheder

Idéen til Cognet udsprang af et ønske om tværfagligt samarbejde og en erkendelse af, at de mange ph.d.-studerende ved AU, som beskæftiger sig med emner som kognition og adfærd, sjældent mødes på tværs af fakulteter og forskningsgrupper.

”Det grundlæggende ønske med netværket er at samle de mange ph.d.-studerende inden for vores forskningsområde i mere uformelle rammer og på tværs af fakulteter,” siger Rebecca Jane Scarratt.

Netværket er allerede begyndt at afholde events og møder. Den første begivenhed var et speed-datingformat, hvor deltagerne kunne mødes på kryds og tværs baseret på deres interesser og forskningsområder.

"Medlemmerne af den centrale komite alle er tilknyttet Center for Music in the Brain eller afdelingen for lingvistik, men studerende fra afdelinger såsom Institut for Psykologi, Center for Functionally Integrative Neuroscience og Interacting Mind Center er også repræsenteret blandt netværkets deltagere. Målet er både at netværke og møde nye mennesker, men også at tilbyde workshops og værktøjer, som disse mennesker kan bruge i deres forskning," siger Rebecca Jane Scarratt.

Et bæredygtigt netværk nu og i fremtiden

CogNet har også et øje på fremtiden, og netværkets plan er at afholde mindre begivenheder den sidste torsdag hver måned og en større, mere omfattende begivenhed én gang hvert semester.

Gruppens ambitioner er høje, og de arbejder hårdt på at øge antallet af medlemmer. Mens netværket vokser og styrkes, forbliver målet dog det samme: nemlig at skabe et rum, der fremmer samarbejde og danner grobund for udveksling af ideer og erfaringer.

"vores seneste event var her på Center for Music in the Brain. Vi åbnede scenen for folk, hvis de ønskede at øve en præsentation. Konferencesæsonen er lige rundt om hjørnet, så her kan vi øve os i at præsentere i et afslappet og uformelt miljø,” siger Rebecca Scarratt.

CogNet ser også frem til sit største arrangement dette semester - en workshop med fokus på at skabe en stærk og holdbar akademisk karriere. Her får netværket besøg af Johannes (Yogi) Jäger, en gæsteforelæser fra University of Vienna, der leder workshoppen.

Interesseret i at blive en del af netværket?

Hvis du er interesseret i at blive medlem af netværkets centrale komite eller læse mere om CogNet, kan du besøge deres helt nye hjemmeside eller kontakte dem via e-mail: cognet@clin.au.dk

Netværkets kerne består af et lille udvalg. De nuværende medlemmer er Rebecca Scarratt, Murillo Pagnotta, Isobel Wisher, og Peter Thestrup Waade.

CogNet er åben for alle yngre forskere ved Aarhus Universitet med interesse i kognition og adfærd. Blandt de centrale afdelinger er:

  • Interacting Minds Centre - IMC
  • Department of Linguistics, Cognitive Science and Semiotics - LICS
  • Center of Functionally Integrative Neuroscience - CFIN
  • Center for Music in the Brain - MIB
  • The Department of Psychology and Behavioural Sciences - Psychology

Kontakt

Ph.d.-studerende Rebecca Jane Scarratt
Aarhus Universitet, Center for Music in the Brain
Mail: cognet@clin.au.dk