Nyt initiativ skal styrke klinisk forskning

Der skal være flere kliniske forsøg i Danmark. Derfor har regionerne besluttet at etablere ordningen Én Indgang, der skal bygge bro mellem forskere og industrien.

Manglende tid i en travl klinisk hverdag og frygt for at havne i en negativ mediemølle. Det er ifølge overlæge og regional koordinator Helene Nørrelund nogle af årsager til, at deltagelse i kliniske forsøg bliver nedprioriteret blandt forskerne. Som regional koordinator for Én Indgang skal hun være med til at vende den negative udvikling:

”Der har været meget negativt omtale af samarbejde mellem forskere og medicinalindustrien i medierne. Det er rigtigt ærgerligt, for der er også mange fordele ved det.  Vi får for eksempel adgang til nye behandlinger, finansiering af anden klinisk forskning og videreuddannelse af personalet,” siger overlæge og regional koordinator Helene Nørrelund og uddyber:

”Vi skal blive bedre til at koordinere og effektivisere den kliniske forskning, så vi i fremtiden får flere i stedet for færre kliniske forsøg i regionen og i Danmark generelt.”

Det kan bl.a. ske ved at udnytte registre til at finde antallet af patienter med en given diagnose i de enkelte ambulatorier og på den måde sikre, at forsøgene bliver lagt, hvor der er størst sandsynlighed for at rekruttere det aftalte antal patienter indenfor den aftalte tid. Vi vil også arbejde for at understøtte udbredelsen af ”best practices” på tværs af afdelinger, fortæller hun.

Én Indgang, der er finansieret af Aarhus Universitet og Region Midtjylland, skal være et videncenter for både forskere og industrien. Det midtjyske Én Indgang-hjemmeside er netop blevet lanceret.

Fordele for forskere

For forskerne skal initiativet være med til at fjerne nogle af de nuværende barrierer. Blandt andet kan Én Indgang bruges til matchmaking med relevante firmaer. Også på det mere praktiske plan skal initiativet støtte forskerne:

”Hjemmesiden samler de forskellige forskningsstøttemuligheder på universitetet og i regionen, så forskerne kun behøver at orientere sig ét sted. Mange klinikere har nævnt, at de ville kunne lave mere klinisk forskning, hvis det var lettere at få akademisk støtte til f.eks statistik, datahåndtering, osv. Derfor forsøger vi at synliggøre, hvilken type hjælp man kan få hvor,” siger Helene Nørrelund. 

Dansk forskning generelt er kendt for at være af høj kvalitet, men konkurrencen er stor. Hvis den negative udvikling skal vendes, skal danske forskere blive bedre til at konkurrere på hastigheden:

”Industrien oplever i dag, at det tager for lang tid fra aftaler indgås til et forsøg er afsluttet,” siger Helene Nørrelund.

Hjemmeside som udstillingsvindue

Hjemmesiden henvender sig til både industrien og forskere. Industrien kan bruge hjemmesiden til at finde relevante samarbejdspartnere på de kliniske afdelinger i Region Midtjylland. Det kan ske enten gennem den regionale koordinator eller gennem direkte kontakt til klinikeren, da hjemmesiden også beskriver og linker til de enkelte forskningsafsnit på regionens hospitaler.

”Siden skal dermed være med til at synliggøre forskningsfaciliteterne i regionen. For forskeren fungerer hjemmesiden derfor både som et muligt udstillingsvindue overfor industrien og en side, der udstiller de akademiske støttemuligheder, som forskeren kan gøre brug af,” siger Helene Nørrelund

Som forsker kan man finde hjælp og vejledning under punktet ”Fra idé til publikation”. Hjemmesiden vil løbende blive udbygget.

 


Læs mere

 


Kontakt

Regional koordinator Helene Nørrelund, overlæge, dr. med., ph.d., MBA
Aarhus Universitet, Institut for Klinisk Medicin
Tlf: +45 8715 5872
hwn@dce.au.dk