Nyt online-system skal sikre trivsel hos udsatte børn

Alle kommuner bliver snart tilbudt at være med til at færdigudvikle et online-system, der skal sikre trivsel blandt udsatte og anbragte børn og unge. Børn, forældre og andre voksne kan selv betjene systemet, der er udviklet af forskere fra Aarhus Universitet og støttet af TrygFonden.

Både børn, unge og voksne kan bidrage til den nye, løbende trivselsmåling – for eksempel via smartphone.
Både børn, unge og voksne kan bidrage til den nye, løbende trivselsmåling – for eksempel via smartphone.

Forskere fra Aarhus Universitet er ved at udvikle et system, der vil gøre kommunerne i stand til at følge trivsel og udvikling hos udsatte og anbragte børn via nettet.

”Det sker for at sikre, at et barn ikke bliver overhørt, hvis det mistrives, og at det kan få støtte, hvis det sker,” fortæller forskerne.

Systemet bygger på en løbende trivselsmåling, hvor børnene selv, deres forældre, lærere, plejeforældre og andre tæt på barnet udfylder spørgeskemaer på en sikret hjemmeside via computer eller smartphone. Ud over at besvare de faste spørgsmål kan både børn og voksne tilføje supplerende oplysninger.

Tanken er, at kommunen med det nye system kan få sit eget værktøj, der sikrer, at udsatte børn får den bedste støtte. Det skal desuden sikre, at man kan følge det enkelte barn før og under indsatsen og løbende sammenligne med data fra andre kommuner.

Vigtig viden om indsatser

Det er som led i ”Forskningsprogram for Mental Børnesundhed” på Aarhus Universitet, at forskere med lektor Carsten Obel, professor Jørn Olsen og ekstern lektor Poul Lundgaard Bak i spidsen har udviklet det nye system, som nu tilbydes kommunerne. Forskningsprogrammet har som formål at fremme et systematisk fagligt samarbejde ud fra hvert enkelt barns perspektiv.

Og Carsten Obel forventer, at det nye system vil skabe en stor forskningsressource:

”Kommunerne gør en stor indsats for at hjælpe udsatte familier. Men vi må se i øjnene, at der reelt ikke eksisterer viden om, hvilke indsatser der virker bedst. Med opsamlingen af data fra systemet og via samkørsel med data fra Danmarks Statistik får vi en stor mængde viden, som kan dokumentere effekten af indsatserne og sikre, at vi prioriterer de bedste tilbud,” siger han.

Sætter brugeren i centrum

TrygFonden har støttet udviklingen af det nye system til trivselsmåling med 9,9 millioner kroner:

”Dette system er det første samlede eksempel i lang tid på, at man for alvor nytænker inden for området for udsatte børn og unge. Det flytter socialt arbejde ind i internetalderen og sætter brugeren i centrum,” siger fondens forskningschef Anders Hede.


Fakta

  • Alle landets kommuner får tilbud om at benytte systemet, som er en hjemmeside med spørgeskemaer. Systemet er klar til at komme ud til kommunerne inden for få måneder.
  • Forskergruppen på Aarhus Universitet stiller rådgivning i at anvende systemet og tolke resultaterne til rådighed for kommunerne og deres sagsbehandlere.
  • Udviklingen og kvalitetssikringen af skemaerne foregår i et internationalt forskningssamarbejde, som ud over danske forskere også omfatter professorer fra Kings College, London, Sir Michael Rutter og Robert Goodman, der har udviklet de fleste spørgsmål.

Yderligere oplysninger

Speciallæge i almen medicin, overlæge, lektor, ph.d. Carsten Obel 
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og
Region Midtjylland, Institut for Handicap og Kommunikation.
Direkte telefon: 2942 8405
co@alm.au.dk

Ekstern lektor, overlæge Poul Lundgaard Bak
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed og
Region Midtjylland, Institut for Handicap og Kommunikation.
Direkte telefon: 3126 0678
plb@folkesundhed.au.dk

Forskningschef Anders Hede
TrygFonden.
Direkte telefon: 4110 6136
ah@trygfonden.dk