Nyt professorat satser på børns mentale sundhed

Aarhus Universitet har ansat Carsten Obel som professor inden for folkesundhed. Han skal fortsætte sin forskning inden for børn og unges mentale sundhed. Forskning der især kommer udsatte børn til gavn.

Carsten Obel bliver ny professor på Aarhus Universitet. Han arbejder med befolkningsundersøgelser, neuropsykologiske web- og teknologibaserede redskaber til at hjælpe børn og unge med mentale udfordringer.
Carsten Obel bliver ny professor på Aarhus Universitet. Han arbejder med befolkningsundersøgelser, neuropsykologiske web- og teknologibaserede redskaber til at hjælpe børn og unge med mentale udfordringer.

Børn skal udnytte deres mentale potentiale bedst muligt, også udsatte børn. Det er omdrejningspunktet for Carsten Obels forskning.

Han har forsket i børnesundhed de seneste 25 år, og nu bliver han professor på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Her skal han, i samarbejde med en projektgruppe, udvikle arbejdet med at få en bedre forståelse af mental sundhed i et livsforløb, specielt den tidlige del af livet. En væsentlig prioritet er også at sikre, at forskningsbaserede løsninger kan anvendes i det praktiske arbejde med børn i kommunerne. 

”Vi arbejder med befolkningsundersøgelser, neuropsykologiske web- og teknologibaserede redskaber til at hjælpe børn og unge med mentale udfordringer, som eksempelvis skolesundhed.dk. At kombinere understøttelse og udvikling af praksis med indsamling af data til forskning er det centrale i vores aktiviteter,” siger Carsten Obel.

Meget tyder på, at der kan være en stor samfundsmæssig gevinst i indsatser, der understøtter mental sundhed tidligt i livet - i graviditeten, gennem barndommen og i ungdommen.

Sideløbende med sin forskning har Carsten Obel arbejdet som almen praktiserende læge i Danmark, Grønland og Norge. Han har i øjeblikket orlov fra sin stilling som praktiserende læge hos Lægerne Vennelystparken.

Carsten Obel bor i Aarhus, men arbejder en dag om ugen i København for Komiteen for Sundhedsoplysning.

Carsten Obels tiltrædelsesforelæsning foregår den 3.10 2014 på Aarhus Universitet i AIAS AUDITORIUM Bygning 1632, lokale 201.

Yderligere oplysninger

Speciallæge i almen medicin, overlæge og professor Carsten Obel
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed - Forskningsenheden for Almen Medicin
Direkte telefon: 8716 7953
co@alm.au.dk