Den mentale dagsform påvirker kvinders fysiske præstationsevne under menstruationscyklus

Mange kvinder har prøvet, at turen til spinning eller på løbebåndet føles mere hård op til eller under menstruation. Et studie fra Aarhus Universitet tyder på, at det lavere præstationsniveau ikke kan forbindes direkte med udsvingene i kønshormonerne.

Et nyt studie fra Aarhus Universitet tyder på, at det er kvinders mentale dagsform og ikke kønshormonerne, som har indflydelse på kvinders fysiske præstationsevne omkring cyklus. Lektor Mette Hansen og ph.d.Trine Dam står bag studiet. Foto: Erik Zappon

Der er dage, hvor benene føles tungere og træningstimen længere. Mange kvinder oplever, at det relaterer sig til bestemte tidspunkter i deres menstruationscyklus. Det har givet anledning til myten om, at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem den fysiske præstationsevne og udsving i kønshormonerne hen over cyklussen. Men et nyt studie af lektor Mette Hansen og ph.d. Tine Dam fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet tyder på, at det ikke direkte er udsvingene i kønshormoner, som spiller dagsformen et puds.  

I studiet blev en gruppe utrænede, unge kvinder målt på deres fysiske præstationsevne gennem hele deres menstruationscyklus. Studiet viste, at der, som mange kvinder vil kunne genkende, var et fald på 2-6 % i præstationsevnen under hoppe- og cykelsprinttest i starten og slutningen af deres cyklus. Mere overraskende var det, at faldet ikke umiddelbart kan kædes sammen med udsving i kønshormonerne, fortæller lektor Mette Hansen:

”Vi kunne se, at udsvingene i præstationen ikke varierede samstemmende med udsvingene i kønshormonerne. I stedet harmonerede udsvingene i præstationen med, hvor friske kvinderne følte sig før de fysiske test, hvor motiverede de var og med deres forventninger til egen præstationsevne på dagen - og lige netop for disse parametre oplevede kvinderne generelt et dyk i den tidlige blødningsfase. ”

Cyklusapp kan være unødvendig

I en stræben efter den optimale træningssession har sportsverdenen udviklet mange forskellige redskaber til at tilrettelægge træningsforløb, blandt andet cyklus-apps som flere kvinder bruger, når træningen skal planlægges.

”Der er hype omkring sammenhængen mellem udsving i kønshormoner og præstation i sportsverdenen. Vores resultater tyder på, at det måske ikke er alle sportskvinder, der behøver at bruge unødig tid på at tracke deres cyklus i præstationsøjemed, fordi udsving i kønshormonerne ikke ser ud til at have direkte indflydelse på ydeevnen,” siger hun.

Hvor kønshormonerne ikke spiller ind på den nedsatte ydeevne, viser studiet i stedet, at kvindernes egen følelse af dagsform spiller ind. Måske ikke overraskende var lavere motivation og lave forventninger også lig med en dårligere præstation i testen. At det i forsøget faldt sammen med menstruationsblødningsperioden (lige før og under), stemmer godt overens med det ubehag, nogle kvinder ofte føler i dagene op til og under blødningsperioden.

”Det er klart, at føler du dig træt, umotiveret eller har fysisk ubehag i forbindelse med din cyklus, kan det påvirke din indsats i forbindelse med et træningspas og dermed din præstationsevne. Det, vores studie viser, er, at graden af selvoplevet fysisk og psykisk velvære er lavest lige før og under blødningsfasen, og at det er den mentale tilstand, der i højere grad kan forudsige den fysiske præstationsevne frem for målbare udsving i kønshormonerne i sig selv,” siger Mette Hansen.  

Følger op med nyt studie

Studiet er det første af sin art, hvor kvinder bliver målt på præstation 7-9 gange i løbet af cyklus, og hvor deres præstationer er holdt direkte op mod variationerne i kønshormoner og kvindernes egne indrapporteringer om fysisk og psykisk tilpashed, motivation og forventet præstationskapacitet før testen.

Lektor Mette Hansen har netop sammen med postdoc Mette Bisgaard startet rekruttering til et nyt, internationalt projekt, hvor 200 trænede kvinder fordelt på 10 teststeder i verden deltager, og denne gang bliver studiet udvidet.

”Ud over at vi i det nye studie tester veltrænede kvinder i stedet for utrænede kvinder, skal kvinderne registrere, hvad de spiser og hvilken fysisk aktivitet, de laver før den første testdag, og derefter gentage både kost og fysisk aktivitet før hver efterfølgende testdag. På den måde vil  vi mindske risikoen for at vores resultater bliver påvirket af kost og træning. Derudover vil vi også se på, om hormonelle præventionsmidler spiller ind. På hvert teststed vil 10 af kvinderne være p-pille-brugere, og 10 vil ikke bruge hormonel prævention,” fortæller hun.

Læs mere om projektet her: Menstruationscyklus, p-piller og præstation (au.dk)

Fakta:

 • 40 utrænede kvinder i alderen 18-35 deltog i studiet
 • Kvindernes ydeevne blev testet 7-9 gange under deres menstruationscyklus
 • Kvinderne deltog i fysiske test, hvor de blandt andet skulle hoppe og cykle
 • Derudover udfyldte kvinderne et spørgeskema, hvor de blandt andet skulle angive motivation og egne forventninger til præstation

Bag om forskningsresultatet:

 • Prospektivt kohorte studie med 30 unge utrænede kvinder med regelmæssig menstruationscyklus, der ikke brugte p-piller og 10 p-pille-brugere
 • Partnere: Tine Vrist Dam, Line Barner Dalgaard, Vassilis Sevdalis, Bo Martin Bibby, Xanne Janse De Jonge, Claus H. Gravholt og Mette Hansen
  Idrætsvidenskab, Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
  Biostatistik, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
  Faculty of Science, University of Newcastle, Ourimbah, Australien
  Medicinsk-Endokrinologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
  Molekylær medicinsk afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark
 • Ekstern finansiering: Team Denmark, Aarhus Universitets Forskningsfond og the Toyota Foundation

Læs mere: https://journals.lww.com/acsm-msse/Fulltext/2022/10000/Muscle_Performance_during_the_Menstrual_Cycle.7.aspx 

Kontakt

Lektor Mette Hansen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed - Idræt
Mail: mhan@ph.au.dk
Direkte telefon: +4551666551
Mobil: +455166655