Østrogen-tilskud øger effekten af styrketræning hos kvinder i overgangsalderen

Nyt forskningsresultat fra Aarhus Universitet er særligt interessant for kvinder på vej i overgangsalderen. Studiet viser en større muskeltilvækst og forbedret kolesterol-profil, når kvinderne træner med østrogenplaster på huden.

Lektor Mette Hansen står bag studiet, der viser, at 12 ugers vejledt styrketræning giver større effekt hos kvinder, der får tilført østrogen gennem et plaster på huden. Studiet er en del af Tine Vrist Dams Ph.d.-projekt. Foto: Erik Zappon

Når overgangsalderen sætter ind, overvejer mange kvinder at tage tilskud af kønshormonet østrogen.

Der er både fordele og ulemper ved hormonbehandlingen, men studier fra Aarhus Universitet dokumenterer en specifik fordel, når det gælder styrketræning og bevarelse af muskelmasse.

Studierne viser, at kvinder, der styrketræner med østrogenplaster på huden, får en større muskeltilvækst sammenlignet med en gruppe, der har placeboplaster på.

Bemærkelsesværdige forskelle

I alt 31 sunde, utrænede kvinder i den tidlige overgangsalder har deltaget i forsøget, som strakte sig over 12 uger. Gennem hele perioden havde kvinderne enten et placebo-plaster eller et østogenplaster (transdermal østrogenterapi) på maven, og de udførte overvåget styrketræning tre gange om ugen.

Der var bemærkelsesværdige forskelle, fortæller lektor Mette Hansen fra Institut for Folkesundhed, der står bag undersøgelsen.

Den gruppe, der fik ekstra østrogen, havde en signifikant større muskeltilvækst – forøgelsen i muskeltværsnitsareal var 7,9 % sammenlignet med 3,9 % hos placebogruppen.

”Resultaterne adderer til plus-listen, når det drejer sig om overvejelser omkring østrogentilskud i den tidligere overgangsalder. Potentialet for muskeltilvækst over en længere træningsperiode er større, når østrogenniveauet er forhøjet,” siger Mette Hansen.

Kvinder oplever et øget tab af muskelmasse omkring overgangsalderen, muligvis relateret til faldet i østrogen. Studiet har testet hypotesen om, at tilført østrogen forstærker skeletmuskulaturens respons på styrketræning hos kvinder, der er kommet i overgangsalderen for nylig.

”Undersøgelsen viser, at østrogen er et vigtigt hormon for kvinder, der vil forsøge at øge muskelmassen via styrketræning. Efter 12 uger så vi, at stigningen i helkropsfedtfri masse var 5,5% i gruppen, der fik østrogen, mod 2,9% i placebogruppen. Vi antager, at den større stigning forklares ved forøgelse af muskelmassen,” siger Mette Hansen.

Positive ændringer i sundheden

Stigningen i helkropsfedtfri masse skyldes ikke, at østrogengruppen tabte sig mest – tværtimod.

Østrogentilskuddet modvirker nemlig, at man gennem træningen taber fedt, viser studierne fra Aarhus Universitet.

Placebogruppen reducerede den samlede fedtmasse - blandt andet fedtmassen på låret og mellem organerne – det gjorde østrogengruppen ikke.

Alligevel oplevede kvinderne i østrogengruppen de største positive ændringer i vigtige sundhedsindikatorer som fx kolesteroltallet. Begge grupper forbedrede markøren for regulering af langtidsblodsukker - dog i højest grad østrogengruppen - og det var kun østrogengruppen der fik forbedret kolesterolprofil.

Træning er godt - uanset hvad

Det er vigtigt at træne i overgangsalderen, uanset om man vælger at gå i hormonbehandling eller ej, understreger forskeren:

”Selv om stigningen i muskelmasse var mindre hos de kvinder, der ikke fik ekstra østrogen, var der stadig en positiv udvikling i placebogruppen. Derfor understreger forskningsresultatet også, at alle kvinder kan optimere deres risikoprofil gennem træning,” siger Mette Hansen.

”Uanset om man tager østrogentilskud eller ej, har fysisk træning en positiv effekt på majoriteten af livsstilrelaterede sygdomme og giver flere kræfter til at være fysisk aktiv langt ind i alderdommen. Det, der har allerstørst effekt, er træningen i sig selv. Den skaber en selvforstærkende proces af stor betydning for den individuelles frihed og livskvalitet.”   

Forskerne bag studiet er i gang med at søge om midler til et samarbejdsstudie med Københavns Universitet, hvor de vil følge en kohorte af kvinder med forskelligt fysisk aktivitetsniveau hen over overgangsalderen. Studiet skal belyse betydningen af fysisk aktivitet i forskellige doser, intensiteter og typer for både den mentale sundhed, hjertesundhed og muskelfunktion.

 

Bag om forskningsresultatet

  • Studiet er et randomiseret kontrolleret dobbeltblindet interventionsforsøg.
  • Samarbejdspartnere: Tine Vrist Dam, Line Barner Dalgaard, Steffen Ringgaard, Frank Ted Johansen, Mads Bisgaard Bengtsen, Maike Mose, Katrine Meyer Lauritsen, Niels Ørtenblad, Claus H. Gravholt, MR Centret, Institut for Molekylær Medicin samt Institut for Endokrinologi og Intern Medicin ved Aarhus Universitetshospital, Institut for Idræt og Biomekanik SDU.
  • Ekstern finansiering: Augustinus Fonden, Aarhus Universitets Forskningsfond, Familien Hede Nielsens Fond, A.P. Møller Fonden og the Toyota-Foundation.
  • Læs mere: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7853242/ og https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34726661/ 

 

Kontakt

Lektor Mette Hansen
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed - Idræt
Mobil: +45 51 66 65 51
Mail: mhan@ph.au.dk