Ph.d.'ere skal tættere på erhvervslivet

Et toårigt projekt på Aarhus Universitet skal styrke samarbejdet mellem sundhedsvidenskabelige ph.d.'ere og erhvervslivet. Projektet har fået en økonomisk håndsrækning på 520.000 kroner fra Statens Center for Kompetenceudvikling.

Sundhedsvidenskabelig forskning kan se frem til, at der bliver mere fokus på, at offentlig forskning sker i samspil med det omgivende samfund - og at ressourcer til forskningen skal komme fra flere kilder.
Sundhedsvidenskabelig forskning kan se frem til, at der bliver mere fokus på, at offentlig forskning sker i samspil med det omgivende samfund - og at ressourcer til forskningen skal komme fra flere kilder.

En ph.d.-grad på CV’et inden for sundhedsvidenskab. Det har hidtil været et godt udgangspunkt for at få et arbejde, specielt inden for det offentlige sundhedsvæsen og på universiteterne. Men i takt med at flere og flere ph.d.'ere bliver færdiguddannet, er der i højere grad rift om stillingerne både hos sundhedsvæsenet og på universiteterne. 

Ph.d.-området har været i vækst. Health har de seneste fem år øget antallet af ph.d.-studerende, og over 100 ph.d.-studerende står med et nyt eksamensbevis hvert år. 

Og det har fået AU Career, Health til at rette fokus mod erhvervslivet.

”Der er gode muligheder for beskæftigelse for de sundhedsvidenskabelige ph.d.'ere. Det kan eksempelvis være inden for medicinal-, biotek- og medicoindustrien,” fortæller karrierekonsulent Jeanette Bach fra AU Career, Health.

Med bevillingen vil Aarhus Universitet i endnu højere grad bygge bro mellem ph.d.'erne og erhvervslivet.

”Vi skal udvikle vores kompetencer, så vi er bedre rustet til at levere erhvervsrelaterede services til ph.d.'erne. Det gør vi blandt andet ved at være i løbende dialog med erhvervslivet og ved at indhente erfaringer fra andre lande, der er længere fremme netop i forhold til karriereservices til ph.d.-studerende,” siger Jeanette Bach.

Konkret kan de ph.d.-studerende fra Health blandt andet se frem til et mentorprogram, der gør det muligt for dem at få en mentor fra erhvervslivet.

Yderligere oplysninger

Karrierekonsulent Jeanette Bach 
Aarhus Universitet, AU Career, Health
Direkte telefon: 8715 3598 
jeanette.bach@sun.au.dk