Prodekan: ”Vi integrerer kunstig intelligens i fremtidens uddannelser”

AU giver nu grønt lys til, at studerende må benytte generativ kunstig intelligens (GAI). Det er et naturligt skridt, hvis vores uddannelser skal følge med tiden, lyder det fra Lise Wogensen Bach, der er prodekan for uddannelse på Health.

Frem mod sommeren 2024 er det tilladt for studerende at bruge GAI til bachelorprojekt, specialer og enkelte, særligt udpegede eksamener.
Frem mod sommeren 2024 er det tilladt for studerende at bruge GAI til bachelorprojekt, specialer og enkelte, særligt udpegede eksamener. Foto: Genereret med Adobe Firefly.

Ord som AI, ChatGPT og prompts har de seneste år været på alles læber som et resultat af den kunstige intelligens’ fremmarch. På AU indså man hurtigt, at der var behov for at forholde sig aktivt til den nye teknologi. 

Siden efteråret 2022 har en arbejdsgruppe på Aarhus Universitet med medlemmer fra alle fakulteter nøje overvejet, hvordan generativ kunstig intelligens (GAI) kan integreres på en måde, der stadig opretholder den høje akademiske standard af vores uddannelser. 

På basis af anbefalingerne fra arbejdsgruppen er universitetet ved at gøre sig klar til at omfavne den kunstige intelligens, og studerende kan fra dette semester benytte værktøjerne i forbindelse med bachelorprojekt, speciale og masteropgaver, altså afsluttende eksamener. 

"Vi kan ikke bare lukke øjnene og lade som om, at værktøjet ikke eksisterer. Men det kræver en stor ændring i den måde, vi formulerer vores eksamensspørgsmål og tilrettelægger eksamen og undervisning på. Man kan sammenligne det lidt med dengang, vi gik fra regnestok til lommeregner,” siger Lise Wogensen Bach. 

Særlige forhold for studerende på medicin og odontologi 

Frem mod sommeren 2024 er det tilladt for studerende at bruge GAI til bachelorprojekt, specialer og enkelte, særligt udpegede eksamener.  

På Health har man på uddannelserne medicin og odontologi besluttet, at både bachelorprojekt og kandidatspecialet i første omgang er undtaget brugen af GAI, fordi eksamenerne allerede er undervejs, er mindre og ikke afsluttende. 

Fra vinter 2024/25 skal det være tilladt at bruge GAI ved alle eksamener medmindre, der eksplicit står andet i kursusbeskrivelsen. 

Lise Wogensen Bach understreger, at de nye rammer blot er første skridt på vejen i integrationen af GAI i fremtidens uddannelser på AU.  

"Vi arbejder løbende på at ramme balancen mellem at vedligeholde akademisk selvstændighed og integritet, mens vi navigerer i den nye digitale æra,” siger hun.

Vi skal klæde både undervisere og studerende ordentligt på 

Lise Wogensen Bach ser inddragelsen af kunstig intelligens i AU’s uddannelser som en naturlig og potentiel værdifuld udvikling for fremtidens akademiske verden.  

”Vi kunne have valgt at trække håndbremsen og se tiden an. Men udviklingen, når det kommer til GAI, går enormt hurtig, og vi ved, at mange af de studerende allerede bruger værktøjerne i stor stil. Derfor vil vi hellere tillade brugen af GAI, hvor det giver mening, og have tillid til, at de studerende kan håndtere værktøjerne fornuftigt. Det betyder også, at de studerende skal gøre rede for, hvordan værktøjerne er anvendt,” siger hun.   

Hun tror selv, at den kunstige intelligens i Healths uddannelser er kommet for at blive. 

”Nogle steder i verden er man gået tilbage til at bruge papir og blyant for at sikre, at de studerende ikke benytter værktøjer som ChatGPT, men er det virkelig der, vi vil hen? Vores studerende skal f.eks. ud i sundhedssektoren, hvor man i tiltagende grad arbejder med netop kunstig intelligens. Bør man så ikke lære de værktøjer ordentligt at kende og kunne forholde sig kritisk til dem, før man bliver sendt ud i verden?” siger hun.  

At integrere GAI på universitetets uddannelser kræver dog også, at underviserne bliver klædt ordentligt på, påpeger Lise Wogensen Bach. 

”CED tilbyder kurser og workshops. Der kan man blandt andet få hjælp til undervisning, vejledning og formulering af eksamensspørgsmål, der tager højde for, at GAI nu er en del af hverdagen. Men vi er langt fra i mål, og det store dilemma er, hvordan vi vurderer den enkelte persons indsats, når GAI er en del af ligningen? Det bliver en vigtig del af de kommende akademiske drøftelser i fagmiljøerne. CED har ikke skræddersyede løsninger til de enkelte fagmiljøer, men kan igangsætte de nødvendige drøftelser i undervisnings- eller kursusteams så vi alle løbende bliver klogere på brugen af GAI,” siger hun.  

Kontakt 

Prodekan for uddannelse, dr.med. Lise Wogensen Bach 
Aarhus Universitet, Dekanatet, Health 
Telefon: 25 48 85 22 
Mail: lwb@au.dk