Regulering af kolesterolniveauer kan være nøglen til bedre kræftbehandling

Forskere fra Aarhus Universitet har identificeret mekanisme, der kan forbedre nutidens immunterapier gennem regulering af kolesterolniveauer. Studiet viser potentialet i at manipulere kolesterol-niveauet i fremtidige behandlingsstrategier mod kræft og andre sygdomme.

Professor Martin Roelsgaard Jakobsen Foto: Simon Fischel, AU Health

Et hold forskere fra Aarhus Universitet har gjort en opsigtsvækkende opdagelse, der har potentiale til at forbedre behandling mod kræft og en lang række andre sygdomme.

Nøglen ligger i regulering af kolesterolniveauer, som kan bruges til at gøre eksisterende behandlinger mere effektive.

”Vi har identificeret en ny mekanisme, som kan regulere en afgørende immunvej i kampen mod kræft, og det giver os en dybere indsigt i, hvordan vi kan aktivere kroppens eget forsvar mod sygdommen,” forklarer professor Martin Roelsgaard Jakobsen fra Institut for Biomedicin og en af de tre sidste forfattere til studiet.

Særligt fokus på afgørende protein

Forskerne har særligt haft fokus på det såkaldte STING-protein, som er en vigtig brik i immunsystemets forsvar mod kræftceller.

Ved at manipulere kolesterolniveauerne kunne forskerne forbedre proteinets funktion, og det åbner for nye måder at styrke kroppens naturlige forsvar på mod kræft.

Effektiv kræftbehandling afhænger af patientens immunsystems styrke, og hvor godt det kan boostes til at dræbe kræftceller.

Ifølge Martin Roelsgaard Jakobsen er det i forbindelse med kræftbehandling nødvendigt at kombinere behandlingsstrategier, der både udløser en lokal immunaktivering i tumoren, tiltrækker cytotoksiske T-celler og en bredere aktivering af flere immunceller.

Og her åbner den nye mekanisme for nye muligheder:

”STING-proteinet har allerede vist sig som en lovende vej i kræftbehandlingen, men vi har endnu ikke fundet den rette måde at aktivere det på i klinisk sammenhæng. Vores forskning giver en ny tilgang til at booste STING-proteinets aktivitet, og det giver os endnu et redskab til at udnytte kroppens naturlige forvar mod kræft, forklarer han.

Resultat af tværfagligt samarbejde

Studiet er et resultat af et tværfagligt samarbejde mellem forskere på Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, inklusive Martin Roelsgaard Jakobsen og Emil Kofod-Olsen, der specialiserer sig i STING-signaling og cancerimmunologi samt Baocun Zhang og Søren Riis Paludan, der har dybdegående kendskab til STING-proteinets molekylære biologi og rolle i en række sygdomme.

Sammensætningen af forskellige fagligheder har været afgørende for at kunne koble kolesterolniveauer med immunrespons mod kræft.

”Vores opdagelse er et direkte resultat af at bringe eksperter sammen fra forskellige felter. Samarbejdet har skabt en unik forståelse af, hvordan vi kan angribe kræft mere effektivt,” fortæller Martin Roelsgaard Jakobsen.

Kan bane vej for lægemidler mod mange sygdomme

Opdagelsen af, hvordan kolesterol påvirker STING-proteinet, åbner ikke kun for nye døre i kræftbehandling, men forskerne forventer også, at denne mekanisme kan spille en rolle i kampen mod en række andre sygdomme.

”Med den øgede viden om både STING-proteinets virkningsmekanisme, og hvordan proteinet bidrager til en række sygdomme, er der nu gode muligheder for at udvikle nye lægemidler mod sådanne sygdomme”, siger professor Søren Riis Paludan.

Det inkluderer blandt andet autoimmune sygdomme og neurodegenerative sygdomme, hvor immunsystemet også spiller en afgørende rolle.

Bag om forskningsresultatet

Studietype: Eksperimentel forskning, der omfatter dyreforsøg med mus og cellekulturstudier.

Samarbejdspartnere: Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet, Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet, Instittut for Biologi, Københavns Universitet, Afdeling for Infektionssygdomme, Aarhus Universitetshospital. 

Ekstern finansiering: Det Europæiske Forskningsråd, Novo Nordisk Fonden, Kræftens Bekæmpelse, Aase og Einar Danielsens Fond, Erichsen Familiefonden, Lundbeckfonden.

Interessekonflikt: Martin Roelsgaard Jakobsen er aktionær i STipe Therapeutics, som udvikler kræftimmunterapier, der målretter STING-pathwayen. De øvrige forfattere har ingen interessekonflikter

Link til videnskabelig artikel: https://www.nature.com/articles/s41467-024-47046-5

Kontakt: 

Professor Martin Roelsgaard Jakobsen
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Telefon: 26153369
mrj@biomed.au.dk