Sport og viden kan skabe vækst

Sportsstjerner, erhvervsfolk og forskere mødes til innovationskonference på Aarhus Universitet 4. marts. Temaet er innovation og vækst i slipstrømmen af store sportsbegivenheder som OL.

Innovationskonference på AU skal belyse, hvordan forskningen på AU kan hjælpe virksomheder med at løse elitesportens udfordringer.

Hvordan matcher man forskernes viden med elitesportens teknologiske behov og ønsker om nye materialer? Hvilke firmaer vil kunne producere lige netop det udstyr, der vil bringe danske OL-atleter tættere på medaljer – og samtidig skabe vækst og eksport?

Det vil 28 elitesportsforbund diskutere med bl.a. forskere og erhvervsliv på Aarhus Universitet 4. marts, hvor Team Danmark, det eventbaserede innovationsprogram EVINN på Aarhus Universitet og it-forum Midtjylland inviterer til konference.

Konferencen bliver bl.a. bakket op af to af Danmarks OL-stjerner, roeren Eskild Ebbesen og sejleren Allan Nørregaard, der ud fra deres egne erfaringer vil tale om, hvor vigtigt det er at tænke nyt og bidrage til produktudvikling for at blive på toppen af sporten over en lang årrække.

Cykelhjelm eller fodboldsimulator?

Formålet er at få erhvervslivet involveret i forberedelserne til OL, så de sammen med eliteforbundene kan skabe nye produkter, der på én gang skaber arbejdspladser og øger Danmarks medaljehåb ved OL i Rio 2016 og i Tokyo i 2020.

Team Danmark har således identificeret flere områder inden for udvikling og produktion af ny teknologi og materialer, som er særligt relevante for dansk eliteidræt: F.eks. cykelhjelm med minimal vindmodstand, GPS tracking til sejlere, fodboldsimulator samt et analyse-setup til at vurdere atleters biomekaniske egenskaber.

Viden og ønsker kan give vækst

”Elitesporten har særlige udfordringer, forskningen på Aarhus Universitet har den viden, der kan hjælpe virksomhederne med at løse dem, og vi har en vigtig samarbejdsflade i ACTIVE Institute, der kan knytte bånd mellem de forskellige partnere”, siger prodekan for videnudveksling, J. Michael Hasenkam, Aarhus Universitet.
Han ser frem til at nye samarbejder folder sig ud og sammenfletter videnskabelig viden og ønsker til produkter – gerne med arbejdspladser til følge.

”Vi vil med andre ord bruge konferencen til at bygge bro mellem elitesport, forskere og virksomheder for at få sportens vision gjort til virkelighed. Sportsforbundene har masser af visioner og er interesserede i at udvikle området - og forhåbentlig vil vi opleve stor vækst som afledt effekt”, siger projektleder, lektor Klavs Madsen fra Aarhus Universitet.

Se hele programmet.


Fakta:

  • Aarhus Universitet er leadpartner for projektet EVINN, der dels er finansieret af EU’s Interregionale Program for Kattegat-Skagerrak området (KASK), dels af 11 sydskandinaviske partnere i henholdsvis Norge, Sverige og Danmark. I projektet indgår også støtte fra Region Midtjylland, Västre Götaland Län og Innovasjon Norge.
  • ACTIVE Institute er en erhvervsrettet forening med tilknytning til Aarhus Universitet, der kan knytte bånd og skabe samspil mellem virksomheder, forskere og organisationer
  • Innovationsworkshoppen er åben for svenske, norske og danske virksomheder, som er interesserede i at undersøge nye forretningspotentialer inden for elitesport.
  • Teknologivirksomheder kan gratis tilmelde sig konferencen på it-forums hjemmeside frem til 26. februar.

Yderligere information:

Projektkoordinator Mette Kanstrup
Aarhus Universitet, Institut for Folkesundhed
Direkte telefon: 8716 8193
Mobil: 2013 2352
mkanstrup@sport.au.dk

Prodekan Michael Hasenkam
Aarhus Universitet, Health
Direkte telefon: 8715 2007
Mobil: 4091 3616
hasenkam@sun.au.dk

Konsulent Jens Meibom
Team Danmark
Mobil: 4027 2326
jeme@teamdanmark.dk