Storrygere med alvorlig parodontitis har ingen effekt af behandling

Nyt studie illustrerer behovet for at gentænke praksis i behandlingen af den udbredte sygdom parodontitis, vurderer forsker og tandplejer.

Ifølge tandplejer Julie Pajaniaye bør tilbud om hjælp til rygestop tænkes mere ind i behandlingen af parodontitis. Foto: Foto: Health, Aarhus Universitet

Rygning kan have alvorlig indvirkning på effekten af behandling af parodontitis – en udbredt lidelse, der medfører nedbrydning af tændernes støttevæv og i alvorlige tilfælde tab af tænderne.

Det viser et nyt studie fra Aarhus Universitet, der netop er blevet publiceret i tidsskriftet Journal of Dental Research.

Forskerne har undersøgt effekten af forskellige niveauer af rygning på de kliniske resultater af behandlingen af mere eller mindre fremskredne tilfælde af parodontitis.

Studiet viser, at storrygere med de sværeste former for betændelsestilstanden ikke har effekt af behandlingen, mens storrygere med moderat parodontitis kun havde 50 procent effekt af behandlingen sammenlignet med rygere med mindre tobaksforbrug.

”Til vores overraskelse kunne vi endda se, at sygdommen var forværret på nogle parametre i den hårdest ramte gruppe på trods af, at netop denne gruppe havde modtaget den mest omfattende individuelt tilrettelagte behandling”, siger Julie Pajaniaye, tandplejer, MHH og en af forfatterne bag studiet.

Bør tilbydes hjælp til rygestop

Det anslås, at omkring 40 procent af befolkningen rammes af parodontitis, men der er stor variation i, hvor alvorligt sygdommen udvikler sig hos hver enkelt patient. Omkring 18 procent af danskerne ryger dagligt eller lejlighedsvist.

Behandlingen af sygdommen tilpasses den enkelte patient, og det omfatter bl.a. dybderensninger af de ramte tænder, information om rygnings skadelige virkninger og i nogle tilfælde kirurgisk behandling.

Ifølge Julie Pajaniaye illustrerer studiet behovet for, at politikere og beslutningstagere tænker tilbud om henvisning til rygestop bedre ind i behandlingen af parodontitis, når der skal udvikles nye kliniske retningslinjer og ydelsesbeskrivelser.

”Det her er helt ny viden for landets tandklinikker, og det bør tages i betragtning, når behandlingen for den enkelte patient skal planlægges”, siger hun.

Afgørende viden i behandlingen

Tandlæger og tandplejere henviser i dag kun i begrænset omfang til rygestopforløb som del af behandlingen af parodontitis.

Det bør der laves om på, mener Julie Pajaniaye. Ikke mindst fordi studiet for første gang viser, at der kan ske en forværring af sygdommen under en aktiv behandlingsperiode for storrygere.

”Som storryger med parodontitis er det særdeles vigtigt at forstå, at det at arbejde hen imod et rygestop er et afgørende trin i en effektiv behandling af sygdommen,” siger Julie Pajaniaye.


Bag om forskningsresultatet

  • Studietype: Prospektivt klinisk kohortestudie, der inkluderede 80 rygere med parodontitis bosiddende i Aarhus Kommune
  • Finansiering: Health, AU og Tandlægeforeningen
  • Samarbejdspartnere: Aarhus Kommune - Folkesundhed Aarhus
  • Evt. interessekonflikt? Ingen
  • Link til den videnskabelige artikel: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36333874/ 

 

Kontakt: 

Tandplejer og Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Julie Pajaniaye.
Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet. 
Mail: jp@dent.au.dk
Telefon: 87168263