Stud.med.-mentorer støtter medstuderende

Kandidatstuderende giver som mentorer en hånd til medstuderende på første del af medicinstudiet. Ordningen skal give gladere studerende og forhindre tvivlere i at droppe ud.

Trine Korsgaard (tv) og Nina Lykkegaard Andersen (th) læser medicin i Aarhus og er begge med i mentor-mentee-ordningen på studiet.
Trine Korsgaard (tv) og Nina Lykkegaard Andersen (th) læser medicin i Aarhus og er begge med i mentor-mentee-ordningen på studiet.

Da Nina Lykkegaard Andersen (28 år) var på nippet til at dumpe en eksamen på 2. semester på medicinstudiet, kunne hun godt have brugt støtte fra en person, som havde indsigt i hendes studieverden. Både til at tæmme den konkrete eksamensnervøsitet, men også til at give gode råd til at tackle det permanent pressede studieliv.

”Jeg var skræmt fra vid og sans, og det er svært at holde fast i overblikket, når man står midt i det. Det stresser og går ud over evnen til at præstere, både på studiet, men sådan set også i dit liv,” fortæller Nina Lykkegaard Andersen, som i dag er undervejs med 11. semester.

Selv om bachelorårene er lagt bag hende, har hun ikke vendt ryggen til sine yngre medstuderendes udfordringer. Derfor tøvede Nina Lykkegaard Andersen ikke med at melde sig, da studievejledningen på AU Studier på Health tidligere i år annoncerede efter mentorer til et pilotprojekt på medicinstudiet.

”Det faldt mig helt naturligt. Jeg tror, at mine erfaringer, både de gode og dårlige, kan gavne andre. Måske kan jeg være en hånd i ryggen på en studerende i lignende situation, som jeg stod i på 2. semester. Selv om det er åndssvagt hårdt at læse medicin, så er det alligevel muligt at overleve. Det vil jeg gerne være med til at formidle,” siger Nina Lykkegaard Andersen.

Et hit at være mentor

Nina Lykkegaard Andersen var ikke alene om at være interesseret i mentorrollen for medstuderende. Studievejledningen blev bestormet af villige kandidater, og i alt blev 30 udvalgt til at gennemgå et intensivt kursus for at blive klædt på til mentorgerningen. Kurset var tilrettelagt af rekrutteringsvirksomheden Mercuri Urval i tæt samarbejde med studievejledningen og var afgørende for Nina Lykkegaard Andersens tilgang til hvervet.

”Det gav mig en professionel vinkel. I begyndelsen havde jeg nok en forestilling om, at jeg skulle invitere gruppen hjem til kage og ellers være hyggeonkel, men det kom jeg hurtigt fra igen. Jeg blev til gengæld klogere på mig selv og fik en større bevidsthed om min egen måde at være studerende på. Det gav mig kompetencer til at blive bedre til at lytte, samtale og i det hele taget skabe et rum, som er trygt være i,” fortæller Nina Lykkegaard Andersen, som mener, at det er samme egenskaber, hun senere kan gøre brug af som læge.

Plads til at bande

For bachelorstuderende Trine Korsgaard (21 år) var det i første omgang nysgerrighed frem for nød, som fik hende til at melde sig som mentee. Hun ser frem til at få relationer, hun vil få svært ved at skaffe selv.

”Som studerende på bachelordelen er man stort set isoleret fra kandidaterne, men det er faktisk ærgerligt, da jeg tror, vi kan få gode inputs til for eksempel studieteknik og de krav, der bliver stillet til os,” siger Trine Korsgaard, der gik fra det første møde i mentor-mentee-gruppen med en ’god fornemmelse i kroppen’.

”Det er vigtigt med et rum, hvor konteksten er kendt, og hvor der er plads til at bande lidt. Her må man gerne sige, at det er hårdt og samtidig få oplevelsen af, at det alligevel kan lade sig gøre at komme igennem det,” siger Trine Korsgaard.

I Nina Lykkegaard Andersen og Trine Korsgaards gruppe er det aftalt, at de blandt andet skal drøfte emner som ’studieliv’, ’læseteknikker’, ’den perfekte medicinstuderende’ og ’foreningsliv’. Men det er ikke en læsegruppe, understreger Nina Lykkegaard Andersen.

”Ordet er frit, og det er væsentligt, at vi netop peger på alt det gode, der også kendetegner studielivet og som gør det fedt at være studerende,” siger hun.

Begge studerende er enige om, at mentorordningen kan være med til at skabe et væsentligt bånd mellem generationerne af studerende.

”Grundlæggende har vi en fælles interesse i at klare studierne så godt som muligt og være glade for at studere. Hvis en mentorordning kan forhindre nogen i at miste lysten til at læse og droppe ud, er det indsatsen værd,” siger Nina Lykkegaard Andersen.


Fakta

  • En mentor har en gruppe med op til fem bachelorstuderende fra 1. - 6. semester. Møderne varer to timer og finder sted på universitet.
  • Studievejledningen på Health er tovholdere på mentorordningen på medicinstudiet

Yderligere oplysninger

Prodekan for uddannelse ved Health Berit Eika
Direkte telefon: 8715 2009
Mobiltelefon: 2899 2463
be@sun.au.dk

Studievejleder ved AU Studie, Health Lisette Prins
Mobiltelefon: 2452 6913
lp@sun.au.dk