Ung Aarhus forsker får prestigestipendium

Søren Degn fra Aarhus Universitet har modtaget et stipendium fra Marie Curie forskertalentprogram. Stipendiet giver ham mulighed for at fortsætte sin forskning ved Children's Hospital Boston og Harvard Medical School, hvor han har opholdt sig siden 2013.

Søren Degn fra Aarhus Universitet har modtaget et stipendium fra Marie Curie forskertalentprogram.
Søren Degn fra Aarhus Universitet har modtaget et stipendium fra Marie Curie forskertalentprogram.

Det er en bevilling i millionklassen, Søren Degn har fået fra Marie Curie forskertalentprogram. Forskeren har modtaget 2,2 millioner kroner til sit projekt over en periode på tre år. Pengene skal gå til at finansiere opholdet på Children's Hospital Boston og Harvard Medical School de næste to år og det sidste år på Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin.

Omdrejningspunktet for hans forskning er immunsystemet.

”Immunsystemet er et tveægget sværd: på den ene side er det nødvendigt for at vi kan bekæmpe infektioner, på den anden side kan uhensigtsmæssige immunreaktioner føre allergier og autoimmune sygdomme med sig som leddegigt og den kronisk autoimmune sygdom lupus. Min forskning søger at forstå denne vigtige balance,” forklarer Søren Degn.

Hjælper trafikofre

Hans forskningsprojekt er vigtigt for blandt andet traumepatienter, fordi det har vist sig, at vævsskade ved eksempelvis et trafikuheld frigør cellebestanddele fra skadede celler.

”I blodet bliver nogle af disse cellebestanddele, såkaldte mitokondrier, "set" af immunsystemet, og på grund af deres bakterietræk opfattes de som fjender. Det sætter skadelige immunreaktioner i gang, som forringer patienternes overlevelse. Ved at forstå baggrunden for disse skadelige immunreaktioner håber vi at kunne designe rationelle terapier, der kan forhindre følgeskaderne,” fortæller han.

Forskningsbevillingen er uddelt af det Europæiske Forskningsråd under programmet for Forskning og Teknologiudvikling.

”Jeg er utrolig glad og stolt over bevillingen, som er en vigtig anerkendelse. Og samtidig giver den mig muligheden for at fortsætte min forskning ved Children's Hospital Boston og Harvard Medical School, hvor jeg har opholdt mig siden 2013,” siger han.

Yderligere oplysninger

Postdoc Søren Degn
Aarhus Universitet, Institut for Biomedicin
Direkte telefon: 8716 7274
sdegn@biomed.au.dk