Sissel Due Jensen

Titel

Ph.d.-studerende

Primær tilknytning

Sissel Due Jensen CV

Fagområder

  • Antropologi
  • Sundhedskommunikation
  • Overvægt
  • Stigmatisering
  • Almen praksis

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Jeg er antropolog med speciale i pædagogisk antropologi fra DPU og ph.d.-studerende ved Institut for Folkesundhed. 

I min forskning er jeg optaget af forholdet mellem krop, vægt og kommunikation – og i særdeleshed hvordan overvægt som en medicinsk tilstand erfares og kommunikeres i sundhedsvæsenet. 

I mit ph.d.-projekt undersøger jeg hvordan overvægtsrelateret sundhed og sygdom kommunikeres mellem sundhedsprofessionelle og patienter i almen praksis. Det med henblik på at udvikle samtaleværktøjer til at mindske vægtstigmatisering i en almen praksis kontekst. 

Mine tre kerneområder er:
 -   Overvægt og kommunikation i Almen praksis, herunder vægttabsmedicin
 -   Overvægt og graviditet
 -   Overvægt og spiseforstyrrelser (BED)

Min metodiske tilgang har rødder i antropologien, hvor jeg benytter mig af feltarbejde, deltagerobservation, individuelle- og gruppeinterviews samt samskabende og visuelle metoder.

Udvalgte publikationer

Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle