Thomas Decker Christensen

Titel

Lærestolsprofessor, Overlæge, dr.med., ph.d.

Primær tilknytning

Thomas Decker Christensen

Fagområder

  • Lungekræft
  • Trombose og hæmostase
  • Pleuraempyem
  • Minimal invasiv kirurgi

Kontaktinfo

Mailadresse

Forskning

Klassisk thoraxkirurgi og trombose og hæmostase. Principal investigator og co-investigator i nationale og internationale studier, herunder både mindre og større studier, særligt fokuseret inden for klassisk thoraxkirurgi, cancer og trombose og hæmostase. Har et stort videnskabeligt og klinisk netværk, både nationalt og internationalt.

Udvalgte publikationer

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle

Udvalgte aktiviteter

Flere
Brug piltasterne på tastaturet for at scrolle